“เครื่องเป่าลมใบไม้กำลังสูง” นวัตกรรมเพื่อไฟป่า ใช้งานง่าย สะดวก มากประโยชน์

ปัญหาไฟป่าในประเทศไทย นับได้ว่าเป็นปัญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์และสัตว์ป่า รวมถึงควันที่เกิดจากไฟป่า ยังก่อให้เกิดมลพิษและหมอกควันทั่วกระทบต่อชีวิตมนุษย์เป็นวงกว้าง ซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่านั้น มีทั้งไฟป่าที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์

ช่างเอก หรือ คุณกฤษณะ สิทธิหาญ และรางวัลที่ได้รับล่าสุด

แม้ในปัจจุบันจะมีแนวทางในการป้องกันไฟป่า ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถร่วมมือช่วยกันลงมือทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแนวกันไฟล้อมพื้นที่ การดูแลพื้นที่ริมชายป่าโดยการเก็บกวาดพื้นที่ ไม่ให้มีใบไม้แห้งหรือกิ่งไม้แห้งกองสุม ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิง และการหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าโดยไม่เผาขยะหรือเศษวัชพืช งดการจุดไฟหรือกองไฟในพื้นที่ป่า เป็นต้น

เครื่องเป่าใบไม้กำลังสูง
การใช้งานจริง

เรียนรู้ ปรับตัว แก้ปัญหาให้ตรงจุด

ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ จึงนำมาสู่การประดิษฐ์และคิดค้น พัฒนานวัตกรรม “เครื่องเป่าลมใบไม้” โดย ช่างเอก หรือ คุณกฤษณะ สิทธิหาญ ช่างฝีมือดี เจ้าของไร่สับปะรดอินทรีย์ช่างเอก ในตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพราะด้วยในทุกๆ ปี จะต้องทำแนวกันไฟป่า และเข้าไปดับไฟอยู่เป็นประจำ ด้วยความยากลำบากและมีปัญหาหลายด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา ความไม่คล่องตัวในการเดินป่า ใช้งานยากและอันตราย จากการที่ต้องพกน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปแก้ปัญหาไฟป่านั่นเอง

ช่างเอกมอบเครื่องเป่าใบไม้กำลังสูง ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

“ผมมีโอกาสได้เข้าไปช่วยเรื่องแนวกันไฟดับไฟป่าที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเจอกันทุกปีครับ ก็ต้องเริ่มทำแนวป้องกันไฟ เพราะว่าป่าไม้บ้านเราเป็นใบไม้แบบผลัดใบ ใบไม้แห้งก็จะร่วง ถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟ ไฟป่าก็จะลุกลามเข้าบ้าน เข้าสวนของเราครับ เมื่อก่อนเราจะทำแนวกันไฟโดยการใช้ไม้กวาด มีเครื่องเป่าลมที่เป็นเครื่องยนต์ ลักษณะคล้ายกับเครื่องตัดหญ้า โดยนำเครื่องพ่นหว่านข้าว มาดัดแปลงในการเป่าใบไม้ครับ แต่มีปัญหาตรงที่เสียงดังและสิ้นเปลืองครับ เครื่องร้อน เพราะต้องเร่งเครื่องตลอดเวลา และอีกอย่างคือค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยง เพราะในพื้นที่ที่เราเข้าไป เราไม่ได้เข้าไปเพื่อทำแนวกันไฟ บางที่เราก็เข้าไปดับไฟฉุกเฉิน ขณะที่ไฟลุกลาม เครื่องเป่าใบไม้ สามารถดับไฟได้ครับ”

ทีมงานพูดคุยกับชาวบ้าน

เครื่องเดียวมากประโยชน์ สามารถทำได้หลากหลาย

ช่างเอก บอกกับเราเพิ่มเติมว่า เครื่องเป่าลมใบไม้กำลังสูง สร้างขึ้นมาด้วยระบบมอเตอร์ที่ทำรอบเทียบเท่ากับระบบเครื่องยนต์ เป็นนวัตกรรมที่ใช้พลังงานสะอาด ใช้งานง่าย เพียงเปิดปิดสวิตช์เพียงปุ่มเดียว ไม่ต้องเสียงค่าซ่อมบำรุงต่างๆ สามารถนำมาดัดแปลงเป็นเครื่องพ่น เครื่องสูบน้ำ หรืออุปกรณ์ตัดต้นไม้ได้อีกด้วย

“เครื่องเป่าลมตัวนี้ มีการพัฒนามาจากเครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์ครับ ผมก็สร้างตัวนี้ขึ้นมา ด้วยการทำรอบมอเตอร์ให้แรงเท่ากับเครื่องยนต์ สามารถใช้งานได้ เป็นเครื่องเป่าลมที่ใช้พลังงานสะอาด สามารถชาร์จกับโซลาร์เซลล์ได้ สะดวก ใช้งานง่าย เวลาใช้ก็เพียงแค่เปิดปิดสวิตช์ ไม่ต้องเสียค่าซ่อมบำรุง ไม่มีหัวเทียน ไม่ม่น้ำมัน ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ครับ สะดวกเพราะว่าใช้งาน มีความปลอดภัย เพราะว่ากระเป๋าสะพายมอเตอร์อยู่ที่ตัวเอง สามารถใช้งานอื่นๆ ได้อีก นอกจากเป่าลมแล้ว สามารถตัดไม้ได้ สูบน้ำ พ่นได้ครับ เพราะด้วยความที่เป็นกระเป๋าแบตเตอรี่ ก็สามารถนำอุปกรณ์มาเสริมตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยครับ”

เมื่อสอบถามถึงผลตอบรับเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องเป่าลมใบไม้กำลังสูง ช่างเอก บอกว่า ได้รับการตอบรับที่ดีจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าเป็นอย่างมาก เพราะนวัตกรรมเครื่องเป่าลมใบไม้กำลังสูง คิดค้นและพัฒนาขึ้นด้วยความตั้งใจของช่างเอก เป็นเวลากว่า 2 ปี ที่อยากจะแก้ปัญหาเรื่องไฟป่าที่เกิดขึ้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่นั่นเอง

การพัฒนาเครื่องเป่าลมใบไม้กำลังสูงในอนาคต

ช่างเอก ยังคงตอกย้ำความตั้งใจให้เราฟังว่า ต้องการที่จะพัฒนานวัตกรรมตัวดังกล่าวให้มีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป รวมถึงอยากได้ความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายในการเข้ามาสนับสนุนและร่วมมือในการสร้าง ขับเคลื่อน พัฒนานวัตกรรมตัวดังกล่าวให้ขยายตัวในวงกว้างอย่างรวดเร็วมากขึ้น เพื่อเข้าไปแก้ปัญหาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่เกิดขึ้นจากไฟป่า และลดปัญหาการสูญเสียสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ มนุษย์และสัตว์ป่านั่นเอง

สำหรับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องเป่าลมใบไม้กำลังสูง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่างเอก ทางเพจเฟซบุ๊ก : กฤษณะ สิทธิหาญ หรือทางเบอร์โทรศัพท์ 084-042-9847 ได้เลยค่ะ ช่างเอกยินดีพูดคุยและให้คำปรึกษาทุกท่านที่สนใจค่ะ