กยท. เดินหน้าผลักดันโครงการ FSC หนุนสองบริษัทภาคเอกชน ร่วมขยายมาตรฐาน FSC เข้าสู่พื้นที่ปลูกยางทางเขตภาคใต้ตอนบน ตั้งเป้า 50,000 ไร่

กยท. เดินหน้าผลักดันโครงการจัดสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล FSC หนุนสองบริษัทภาคเอกชน จับมือเซ็นสัญญาบริการวิชาการ ร่วมขยายมาตรฐาน FSC เข้าสู่พื้นที่ปลูกยางทางเขตภาคใต้ตอนบน ตั้งเป้า 50,000 ไร่

นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย กยท. เปิดเผยว่า กยท. มีนโยบายในการสนับสนุนผลักดันให้เกษตรกรชาวสวนยางเห็นถึงความสำคัญและโอกาสของการพัฒนาสวนยางไปสู่มาตรฐานระดับสากล FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อเพิ่มมูลค่าไม้ยาง รักษามาตรฐานคุณภาพ และขยายฐานตลาดส่งออก ซึ่งจะเน้นการอบรมให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนยางอย่าง ยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC มีการสำรวจตรวจแปลง และเตรียมเรื่องการตรวจรับรอง ที่ผ่านมา กยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อจัดการสวนยางในพื้นที่จังหวัดระนอง รวม 1,300 ไร่ ขณะนี้ได้รับการตรวจอนุมัติ FSC-FM จากบริษัท SCG  (Auditor FSC) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ที่ผ่านมา

สำหรับการเซ็นสัญญาบริการวิชาการระหว่างภาคเอกชนทั้ง 2 บริษัท ได้แก่บริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ฟอร์เรสโซลูชั่น จำกัด เพื่อเริ่มดำเนินโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC-FM โครงการที่ 2 ในพื้นที่สวนยางภาคใต้ตอนบน จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร ระนอง และประจวบคีรีขันธ์ ตั้งเป้าจำนวน 50,000 ไร่ โดย กยท. พร้อมให้ความร่วมมือ และสนับสนุนผลักดันให้สวนยางพาราในประเทศเข้าสู่ระบบการจัดการสวน FSC เพื่อให้ผลผลิตจากสวนยางพาราของไทยได้มาตรฐานในระดับสากล นายพูลสุข กล่าวทิ้งท้าย

บทความก่อนหน้านี้แปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออก… ผลไม้ในถุงรีทอร์ต บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอาหารเพื่อฆ่าเชื้อ
บทความถัดไปราชทัณฑ์เตรียมซื้อ “ลำไย” ให้นักโทษกินแทนขนมหวาน ลดปัญหาราคาตก