มจธ.จับมือ NTW ร่วมพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีพิธีบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือ ด้าน Research and Lifelong Learning on Aluminum Wheel Manufacturing Technology ระหว่าง ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ มจธ. กับ Zheng Jin Song, General Manager บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.: NTW) โดยมีนายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) , Zang Li Gen, Chairman of The Group Management Committee, Lizhong Group และ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการลดการปล่อยคาร์บอนต่ำเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โดย NTW จะบริจาคอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ มูลค่ากว่า 6 ล้านบาทให้กับ มจธ.

เพื่อใช้ในงานวิจัย 5 โครงการหลักและหัวข้องานวิจัยอื่นๆ ที่ตกลงกัน ซึ่งตรงกับหนึ่งในความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ มจธ. ในการออกแบบอะลูมิเนียมผสมชนิดใหม่ รวมถึงปรับปรุงกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมผสม เพื่อให้ได้อะลูมิเนียมผสมที่มีสมบัติที่ดี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในยานยนต์สมัยใหม่ ทั้งนี้ NTW เป็นบริษัทในกลุ่ม Lizhong Group สาธารณรัฐประชาชนจีน หนึ่งในบริษัทผลิตล้ออะลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการผลิตล้ออะลูมิเนียม 5 ล้านวงต่อปี และมีกำลังการผลิตอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 70,000 ตันต่อปี จำหน่ายทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุโรป อเมริกาใต้ และอเมริกาเหนือ