ปลูก-ขยายพันธุ์ คุณนายตื่นสายอย่างไร ให้สวยและติดตลาด

คุณนายตื่นสาย มีความพิเศษในเรื่องของดอกที่มีสีสดสวยงาม ยิ่งช่วงที่มีแสงแดดส่องมายามสายจะเห็นสีของดอกที่สดเป็นอย่างมาก ถือเป็นไม้ที่ปลูกและขยายพันธุ์ได้ง่าย เพียงแต่ดินที่ปลูกควรเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดี ไม้ไม่เกิดรากเน่าและขยายกิ่งก้านต่อไปได้เรื่อยๆ ซึ่งหลายปีที่ผ่านมา คุณนายตื่นสายได้รับความนิยมจากผู้ที่ชื่นชอบในดอกสีสดไม่น้อย มีการขายจนสามารถสร้างรายได้ดีทีเดียว

โดยสายพันธุ์คุณนายตื่นมีตั้งแต่สายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และบางส่วนมีคนไทยที่ชอบและปลูกคุณนายตื่นสายพัฒนาสายพันธุ์ขึ้น โดยมีการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์และประสบการณ์ปลูกซึ่งกันและกันอยู่เสมอ จึงทำให้กลุ่มที่ปลูกคุณนายตื่นสายด้วยเกิดรายได้ และทำตลาดการขายได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น

การใช้ดินเพื่อปลูกคุณนายตื่นสาย ดินที่ดีต้องเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีพอสมควร โดยมีส่วนผสมของดินร่วน แกลบเผา ทรายหยาบ และปุ๋ยคอก ซึ่งการที่วัสดุปลูกมีการระบายน้ำที่ดีนั้นช่วยให้น้ำที่รดลงในแปลงปลูกไม้ไม่แฉะช่วยให้ดินที่ปลูกไม่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา เพราะหากดินที่ปลูกมีความเปียกแฉะมากเกินไปจะทำให้ระบบรากเสียและต้นเน่าตายได้ในที่สุด

การขยายพันธุ์คุณนายตื่นจะใช้วิธีตัดกิ่งปักชำ โดยเลือกกิ่งจากต้นที่มีความสมบูรณ์มาปักชำในพื้นที่ที่เตรียมไว้ ดูแลประมาณ 1 เดือน กิ่งที่เราปักชำใหม่ก็จะเริ่มออกดอกมาให้เห็น เท่ากับเป็นสัญญาณให้เห็นว่า ต้นมีความแข็งแรงและสามารถตัดกิ่งปักชำขยายต่อไปได้

การดูแลคุณนายตื่นสายให้มีต้นที่สมบูรณ์และตัดกิ่งจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องนั้น ต้องมีการบำรุงคือใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปเสริมเพื่อให้ต้นมีความสมบูรณ์ทุก 2 สัปดาห์ครั้ง ส่วนในเรื่องของการรดน้ำให้กับต้นคุณนายตื่นสายต้องรดในช่วงเช้าก่อนที่ดอกจะบาน และสำหรับการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่เกิดขึ้นกับคุณนายตื่นสายจะใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการกำจัด

สำหรับราคาจำหน่ายกิ่งคุณนายตื่นสายในสวนทุกสายพันธุ์และดอกทุกสีสัน ราคาจำหน่ายต่อกิ่งอยู่ที่กิ่งละ 2 บาท โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบไม้ที่มีดอกสีสดและดอกที่มีลวดลายแปลก ซึ่งลูกค้าส่วนมากจะสั่งเข้ามาทางเพจที่ทำไว้สำหรับการจำหน่ายออนไลน์

คุณปุญญิศา จุลศิริวัฒนวงศ์

ปัจจุบันการทำตลาดออนไลน์สามารถขายสินค้าได้จริง ด้วยระบบขนส่งที่ทันสมัย การสื่อสารที่ดี ลูกค้าก็เห็นไม้ที่เกษตรกรโพสต์ขายอยู่เรื่อยๆ หากท่านใดสนใจหาซื้อมาปลูก หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณปุญญิศา จุลศิริวัฒนวงศ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-400-7137 หรือเพจเฟซบุ๊ก : Maihuadoksuai Present