“มศว” เดินหน้าปรับสู่องค์กร “ดิจิตอล” เปิดตัวไอซีทีพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหา’ลัย

รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยถึงการจัดทำโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย ว่า ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรต่างขยับตัวและปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะขณะนี้อยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารต้องฉับไว ทันเหตุการณ์ และยังถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลผลักดันและสนับสนุนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานการทำงานในทุกฝ่าย ดังนั้น ด้านการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของทั้งสังคม และเศรษฐกิจก็ต้องขยับตัวและปรับตัวตามเช่นกัน มศว เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนและทำให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุคดิจิตอล

อธิการบดี มศว กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบทรัพยากรมหาวิทยาลัย เพื่อจัดการและดำเนินงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้ข้อมูลบริการด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ โครงการนี้จึงถือเป็นการก้าวไปสู่การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ทั้งนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ทำให้ทุกคนสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเข้ามาอยู่ที่เดียวกันได้ และยังเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัยในการรักษาข้อมูล เช่น ในส่วนการวางแผนงานระบบภายในคณะ/หน่วยงาน การส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการดำเนินการและบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ เปลี่ยนจากการบันทึกข้อมูลลงบนกระดาษให้กลายเป็นการจัดการข้อมูลบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ ระบบออนไลน์ถึงกัน โดยเป็นข้อมูลเดียวกัน ถือเป็นการใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยของเราได้ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยให้สามารถทำงานไปได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ซึ่งนี่ก็เป็นเพียงประโยชน์ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิตอลเท่านั้น” อธิการบดี มศว กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด