ม.เกษตร เปิดตัว “ถั่วลิสงพันธุ์ดี” ทนโรค ให้ผลผลิตสูง ถูกใจตลาด

“งานเกษตรแฟร์ 2567” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมนนทรี แก้วิถีโลกรวน” ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 มุ่งนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยออกสู่สังคม ซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมเด่นของภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่นำมาจัดแสดงในงานเกษตรแฟร์ปีนี้ คือ “ถั่วลิสงพันธุ์ดี” ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและตลาดได้อย่างดีเยี่ยม

“ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1” มีจุดเด่นสำคัญคือ ให้ผลผลิตสูง 375 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคยอดไหม้ ปรับตัวได้ดีเมื่อปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณภาพเมล็ดเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมแปรรูป

ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1

“ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40” มีจุดเด่นสำคัญคือ ให้ผลผลิตสูง 370 กิโลกรัมต่อไร่ ทรงต้นเป็นพุ่มเตี้ย เก็บเกี่ยวง่าย เปลือกฝักมีลาย เปอร์เซ็นต์กะเทาะสูง ต้านทานโรคยอดไหม้ ผลผลิตเหมาะกับการแปรรูปเป็นขนมอบกรอบตามมาตรฐานโรงงาน

“ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20” มีจุดเด่นสำคัญคือ ให้ผลผลิตสูง 393 กิโลกรัมต่อไร่ มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและมีการปรับตัวได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบ ขนาดเมล็ดได้มาตรฐานการแปรรูปถั่วเคลือบ

ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20

จัดทำแปลงสาธิตปลูกถั่วลิสงพันธุ์ดี

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องจากทุกวันนี้ ประเทศไทยผลิตถั่วลิสงไม่เพียงพอกับการบริโภคในประเทศ ต้องพึ่งการนำเข้าถั่วลิสงจากต่างประเทศกว่าปีละ 8.9 หมื่นตัน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืชจึงขอรับการสนับสนุนถั่วลิสงพันธุ์ดีคือ ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์ สวก.1 ถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40 และ ถั่วลิสงพันธุ์เคยู อาร์ด้า 20 จำนวน 380 กิโลกรัม จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำมาขยายผลการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ดี 3,800 กิโลกรัมภายในศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดทำเป็นแปลงสาธิต และจุดเรียนรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

ด้วยความสำคัญของเมล็ดพันธุ์ดีที่ยังขาดแคลนในประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล (Seed Hub) ที่มีความพร้อมทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในประเทศ และก้าวสู่ต่างประเทศได้ในอนาคต โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ซึ่งภาครัฐได้สนับสนุนให้ส่งเสริมการปลูกเป็นพืชหลังนา ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และช่วยตัดวงจรโรคและแมลงในนาข้าว อนาคตเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสงก็จะมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในการทำพันธุ์ มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และเมล็ดพันธุ์ดีสามารถกระจายสู่มือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและให้เพียงพอต่อไป