วว. ร่วมพิธีเปิดงาน Propak Philippines 2024 พร้อมจัดสัมมนาบรรจุภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ProPak Philippines 2024 โดยมี HON. RENATO U. SOLIDUM JR., Secretary Department of Science and Technology (DOST) of the Philippines เป็นประธานเปิดงาน โดยงานดังกล่าวเป็นการจัดแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติของประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้แนวโน้มตลาดการลงทุน การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การประชุม สัมมนา และการฝึกอบรมเชิงเทคนิค เพื่อเชื่อมโยงผู้ขาย ผู้ซื้อระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม และยา สนับสนุนการจัดงานโดย Department of Trade and Industry (DTI), Department of Science and Technology และบริษัท Informa Markets โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริหาร นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) และ ดร.สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง นักวิจัยอาวุโส ศบท. ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ World Trade Center Metro Manila, Pasay City

ในการนี้ วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการพร้อมบรรยายในหัวข้อ “Packaging for Micro and Small Enterprises : Affordable Product Packaging Solutions for Micro and Small Enterprises” โดยมี ผอ.ศบท. และ ดร.สุพจน์ ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยั่งยืน

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมทีม วว.