กรมประมง…เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง ผิดกฎหมาย เดินหน้าลุยปราบปรามและป้องกันสินค้าประมงผิดกฎหมายให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

นายบัญชา เปิดเผยว่า ตามที่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายกำหนดมาตรการประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรเถื่อน มุ่งปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนเรื้อรังต่อเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างยาวนาน

นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง

กรมประมงได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องพี่น้องเกษตรกรให้พ้นวิกฤตจากปัญหาสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย กรมประมง ได้แต่งตั้งให้ นายเดชา ปรัชญารัตน์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมประมง เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ และเพื่อให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงาน ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดของกรมประมง โดยศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การแก้ไขและป้องกันปัญหาการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดแนวทางการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิด และกำหนดแนวทางหรือมาตรการแก้ปัญหา และป้องกันการนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการส่งออกและนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของกรมประมง

อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า เชื่อมั่นว่าการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะสามารถขับเคลื่อนยุทธการปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขจัดสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ กรณีพบเห็นการกระทำความผิดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ : ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์กรมประมง https://www.fisheries.go.th/complain/accept_justice.php และสายด่วนกรมประมง โทร. 02-579-1878 หรือ 02-579-3614-5