ผอ.อุตุฯชัยนาทโต้! พายุเข้าไทย 10ลูกแค่ข่าวลือ ยันเข้าจริงไม่เกิน 2 ลูก แนะเลิกสร้างความแตกตื่น

วันที่ 16 สิงหาคม  จากกรณีที่มีการแชร์กันบนโลกออนไลน์ เกี่ยวกับพายุที่จะก่อตัวและเคลื่อนตัวพาดผ่านประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดฝนตกหนักทั่วทุกภาคของประเทศและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมใกล้เคียงกับปี 2554 จนเกิดความแตกตื่นในระยะนี้นั้น

ล่าสุดนาย ปราโมทย์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยนาท กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า เป็นเพียงข่าวลือที่อาจจะเกิดจากเจตนาทำให้เกิดความแตกตื่น หรือจะไม่เจตนาเพราะเข้าใจผิดก็ตาม ก็ขอให้เลิกแชร์ข้อมูลดังกล่าว เพราะจะสร้างความกังวลให้กับคนในสังคม

ข้อเท็จจริงจากที่กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานมีที่เครื่องวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอุตินิยมวิทยากับประเทศต่างๆในระดับสากล ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าในปีนี้จะมีพายุที่ก่อตัวในสหาสมุทรแปซิฟิกประมาณ10ลูก แต่จะมีพายุที่มีทิศทางการเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ที่จะมีอิทธิพลส่งผลกระทบกับประเทศไทยจริงๆไม่เกิน2ลูก

ดังนั้นจากข่าวลือในระยะนี้จึงไม่เป็นความจริง โดยจากการติดตามสภาพอากาศประเทศไทยจะมีปริมาณฝนมากที่สุดในช่วงเดือนกันยายน เกษตรกรจึงควรวางแผนการเก็บเกี่ยวให้ทันเวลาก่อนน้ำหลาก แต่จะไม่มีเหตุน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี 2554 อย่างแน่นอน