รองเท้านารีอินทนนท์ลูกผสม พันธุ์ใหม่ ดอกใหญ่ สวยสดใส เปิดตัวครั้งแรก “งานเกษตรแฟร์ 67”

รองเท้านารีอินทนนท์” ถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2396 เป็นกล้วยไม้รองเท้านารีอีกชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในลักษณะคล้ายคลึงกันกับรองเท้านารีเมืองกาญน์ พบในทำเลภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลไม่ต่ำกว่า 1,100-1,200 เมตร ในบริเวณดอยอินทนนท์ ภูหลวง และภูกระดึง (ดร.ระพี สาคริก, 2535)

กล้วยไม้รองเท้านารีลูกผสม

รองเท้านารีอินทนนท์เป็นกล้วยไม้แบบอิงอาศัย โดยพบขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่ ที่มีลักษณะเปลือกหนา มีการผุพังของเปลือกไม้ง่าย ปกคลุมด้วย มอส เฟิร์น ตะไคร่น้ำ อุ้มความชื้นได้ดี โดยหยั่งรากไปตามเปลือกไม้ พบแพร่หลายในพื้นที่ดอยสูงทางภาคเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ และดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ดอยแม่อูคอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณภูหลวง จังหวัดเลย รวมทั้งประเทศพม่า อินเดีย และตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ลักษณะเด่นของกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์คือ ดอกใหญ่ สีสดใส และเนื้อกลีบเป็นมันเงามาก ฤดูออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ดอกบานทนนานเป็นเดือน ทั้งมีรูปลักษณ์และสีสันที่แปลกตาจึงได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างประเทศ โดยนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบไม้กระถางและไม้ตัดดอก

กล้วยไม้รองเท้านารีลูกผสม

ในอดีตกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ ถูกลักลอบนำออกจากป่าเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนกล้วยไม้ในสภาพป่าธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว โดยธรรมชาติกล้วยไม้ชนิดนี้ขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดและการแตกหน่อ แต่เมื่อมีการบุกรุกทำลาย ตลอดจนการตัดถนนผ่านพื้นที่ป่า ส่งผลกระทบต่อสภาพความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำให้กล้วยไม้ชนิดต่างๆ รวมทั้งกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ไม่สามารถแพร่พันธุ์เช่นเดิมและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

รองเท้านารีลูกผสมพันธุ์ใหม่

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีผสมเกสร

ปัจจุบันทีมนักวิจัยจากสถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการผสมและคัดเลือกกล้วยไม้รองเท้านารีจนได้กล้วยไม้รองเท้านารีลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ดอกสวย สดใส นำมาเปิดตัวในงานเกษตรแฟร์ 2567

รองเท้านารีอินทนนท์ลูกผสม ไม้ดอกสายพันธุ์ดีของสถานีวิจัยดอยปุย เป็นกล้วยไม้สกุล Paphiopedilum ที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยวิธีผสมเกสรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดย บัวบาง ยะอูป และคณะ สังกัดสถานีวิจัยดอยปุย ปี 2566 มีการออกดอกจำนวนมาก มีลักษณะใบสีเขียวทั้งใบ ไม่มีลายใบ ส่วนใกล้กับเหง้ามีจุดสีม่วงประปราย ออกดอกช่วงประมาณดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ดอกมีอายุการบานนาน 30 วัน ส่วนใหญ่เป็นดอกเดี่ยว ก้านดอกยาวประมาณ 10-12 เชนติเมตร ดอกกว้างประมาณ 10-12 เซนติเมตร กลีบดอกหนา พื้นกลีบเป็นเงา กลีบดอกมีสีสันและลวดลายหลากหลาย

รองเท้านารีอินทนนท์ลูกผสม เป็นกล้วยไม้ที่ลักษณะพิเศษเฉพาะ แปลกตาและสวยงาม เหมาะเป็นทั้งไม้ดอกและไม้กระถาง อายุดอกยาวนาน ใช้ประดับตกแต่งสถานที่และปลูกเลี้ยงเพื่อความจรรโลงใจ ช่วยเพิ่มอากาศสะอาดในพื้นที่ขนาดเล็ก

ผู้สนใจ สามารถชมกล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ลูกผสม ได้ในงานเกษตรแฟร์ 2567 ที่บูธของสถานีวิจัยดอยปุย คณะเกษตร หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อไปได้ที่ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 174 หมู่ที่ 12 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อีเมล [email protected] โทรศัพท์ 053-211-142 มือถือ 096-762-9849 (ในวันและเวลาราชการ )