เครื่องพาสเจอไรซ์ ขนาดเล็ก ช่วยวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องดื่ม

ทุกวันนี้ คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ออกกำลังกายเป็นประจำ ตื่นตัวใช้ประโยชน์จากสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ทำให้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นสินค้าขายดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยและมีโอกาสเติบโตทางการตลาดเป็นเท่าตัว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำนมสด น้ำผลไม้ น้ำผัก และน้ำสมุนไพร เช่น น้ำฟักข้าว น้ำนมข้าวโพด น้ำอัญชัน น้ำข้าวกล้องงอก ฯลฯ ซึ่งมีรสชาติอร่อย แถมมีสรรพคุณทางยา ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

ดร.กฤษณันท์ มะลิทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสทางการตลาดของสินค้ากลุ่มนี้ จึงได้ออกแบบ “เครื่องพาสเจอไรซ์ ขนาดเล็ก” เพื่อยกระดับการผลิตเครื่องดื่มของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าสู่ระบบการผลิตเครื่องดื่มพาสเจอไรซ์ที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

เครื่องพาสเจอไรซ์ ขนาดเล็ก

การพาสเจอไรซ์ (Pasteurization) เป็นวิธีการฆ่าเชื้อโรคที่ใช้ความร้อนไม่สูงมากในระยะเวลาเหมาะสมทำให้สามารถรักษาคุณค่าอาหารและรสชาติไว้ได้ เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องดื่ม เช่น น้ำนมข้าวโพด น้ำสมุนไพร น้ำผลไม้ของวิสาหกิจขนาดย่อม ซึ่งส่วนใหญ่จะฆ่าเชื้อด้วยการต้มโดยใช้เชื้อเพลิงแก๊สหุงต้มหรือถ่านไม้ ซึ่งกระบวนการควบคุมอุณหภูมิ ระยะเวลาต้มและการบรรจุอาจยังไม่ได้มาตรฐาน เครื่องพาสเจอไรซ์ควบคุมอัตโนมัติขนาดเล็กจึงตอบโจทย์สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการการผลิตเครื่องดื่มหรืออาหารเหลวที่ได้มาตรฐาน

ดร.กฤษณันท์ออกแบบ “เครื่องพาสเจอไรซ์ ขนาดเล็ก” ความจุ 20 ลิตร ทำด้วยสแตนเลส 304 ควบคุมผ่านจอสัมผัส สามารถเลือกควบคุมด้วยคนหรือระบบอัตโนมัติ ขดลวดความร้อน ทำความร้อนด้วยระบบพาสเจอไรซ์ ควบคุมด้วยพีแอลซี (PLC) สามารถผสมวัตถุดิบด้วยใช้กวนสแตนเลส วาล์วบรรจุเครื่องดื่มแบบ 2 หัววาล์วปิดเปิดถังพักและวาล์วจ่ายน้ำควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์ มีเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำตัดการทำงานเมื่อระดับน้ำต่ำไป

นวัตกรรมนี้ ช่วยให้เครื่องดื่มพาสเจอไรซ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กำหนด ทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีโอกาสขึ้นทะเบียนกับ อย. ได้ในอนาคต

เครื่องพาสเจอไรซ์ ขนาดเล็ก มีราคาย่อมเยาเหมาะสำหรับกับธุรกิจเครื่องดื่มที่เพิ่งเริ่มต้นหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีกำลังการผลิตไม่เยอะ มีโอกาสลงทุนซื้ออุปกรณ์หม้อต้มควบคุมอุณหภูมิสำหรับฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ในอุณหภูมิที่กำหนดและระยะเวลาที่กำหนดในระบบปิด ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้า ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าในระยะยาว หากใครสนใจนวัตกรรมนี้ สามารถเยีี่ยมชมผลงานดังกล่าวได้ในงานเกษตรแฟร์ 2567 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 081-987-3923 (ในวันและเวลาราชการ)