เกษตรกรเจนใหม่ ปลูกแค็กตัส พัฒนาลูกไม้ใหม่ ใช้โซเชียลช่วยทำตลาด ขายได้ไกลทั่วโลก

“กระบองเพชร” เป็นพันธุ์ไม้ที่ไม่ตกยุคจะผ่านมากี่สมัย การเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่มีอย่างต่อเนื่อง จากแรกๆ ทำเพราะใจรัก ต่อมาสิ่งหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับผู้คนมากมาย เพราะทุกอย่างเมื่อมีความตั้งใจทำอย่างจริงจัง ล้วนสามารถสร้างเป็นธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดี 

คุณสิรวิชญ์ มากแก้ว หรือ คุณเจ
คุณสิรวิชญ์ มากแก้ว หรือ คุณเจ

คุณสิรวิชญ์ มากแก้ว หรือ คุณเจ เป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนที่สำคัญของวงการกระบองเพชร โดยคุณเจจะเน้นผลิตลูกไม้ใหม่ที่ได้คุณภาพออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวมกระบองเพชรที่มีความหลากหลายและสวยงามเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  

จากเลี้ยงเล่นๆ ซื้อมาขายไป

กลับกลายเป็นธุรกิจกระบองเพชร 

คุณเจ เล่าให้ฟังว่า ช่วงแรกทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานครและชื่นชอบในเรื่องของการปลูกกระบองเพชรเป็นอย่างมาก คุณเจซื้อมาเพื่อสะสมเพียงอย่างเดียวในระหว่างที่ทำงานประจำ และเมื่อไม้มีจำนวนมากขึ้นเป็นยุคที่โควิด-19 เข้ามาระบาดใหม่ๆ ทำให้คุณเจนำกระบองเพชรที่มีอยู่มาทดลองทำตลาด ปรากฏว่าไม้ทั้งหมดสามารถขายได้ทำให้เห็นช่องทางการค้าขาย เวลาต่อมาได้รับต้นกระบองเพชรแบบซื้อมาขายไป พร้อมกับเรียนรู้การปลูกและพัฒนาพันธุ์มาเรื่อยๆ และตัดสินใจทำสวนเองทั้งหมดเพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้า

กระบองเพชรสายพันธุ์ต่างๆ ในโรงเรือน
กระบองเพชรสายพันธุ์ต่างๆ ในโรงเรือน

“พอมองว่าตลาดสามารถทำได้ดี ผมเลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำ และมาทำสวนกระบองเพชรอยู่ที่บ้านเกิด พร้อมทั้งทำโรงเรือนให้ได้มาตรฐานตามที่ศึกษามา ตั้งแต่การปรับตัวในเรื่องของแสง เพราะว่าการปลูกในภาคใต้ควรที่จะใช้ตาข่ายพรางแสงไม่หนามาก จะทำให้ไม้ยังคงความสีสวยสด เพราะฉะนั้นการทำไม้ให้มีสีอยู่เสมอ ก็เป็นตัวสำคัญในเรื่องของการทำตลาดด้วยเช่นกัน” 

Gymnocalycium mihanovichii variegated

นอกจากการซื้อต้นกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆ ภายในประเทศเข้ามาในสวนแล้ว คุณเจ บอกว่า ในความชอบส่วนตัวจะเน้นเป็นไม้เพาะเมล็ด จึงทำให้กระบองเพชรสายพันธุ์ LB เป็นสายพันธุ์แรกๆ ที่สั่งซื้อมาจากต่างประเทศเข้ามาไว้ภายในสวนเพื่อทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ในฟาร์ม จากนั้นก็เริ่มสนใจในเรื่องของต้นกระบองเพชรที่ให้สีตามมา

หลังเพาะเมล็ด ดูแล 1 ปีครึ่ง 

ไม้ได้ขนาดไซซ์ส่งขาย

การขยายพันธุ์กระบองเพชรให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพส่งขายนั้น คุณเจ เล่าว่า มีหลักยึดที่เน้นอยู่ด้วยกันคือ การผลิตไม้ตามที่ตลาดต้องการ และการผลิตไม้ตามความชอบของตัวคุณเจเอง เพื่อเป็นการป้องกันไว้หลายๆ ทางในเรื่องของการทำตลาด เพราะในอนาคตไม้ที่เป็นความชอบส่วนตัวอาจจะกลายมาเป็นที่ต้องการของตลาดขึ้นมาในอนาคต เพราะฉะนั้นการศึกษากระแสตลาดและความต้องการของลูกค้า จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ  

กระบองเพชรที่ติดฝักแล้ว

สำหรับการผลิตให้ได้ลูกไม้ใหม่ที่เกิดจากไม้เมล็ด คุณเจจะดูว่าในช่วงเวลานั้นๆ ในสวนมีดอกของเกสรต้นแม่พันธุ์ชนิดไหนบานบ้าง จากนั้นนำเกสรตัวผู้ของต้นพ่อพันธุ์เข้ามาผสมอย่างต่ำ 3 สายพันธุ์ พร้อมทั้งจดบันทึกต้นสายของพ่อแม่พันธุ์ไว้ เพื่อเป็นการตรวจสอบย้อนกลับได้ในอนาคต หลังผสมเกสรเสร็จรอติดฝักจนได้เป็นเมล็ดใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เมื่อเห็นฝักของกระบองเพชรแตก นำเมล็ดมาล้างพร้อมกับตากผึ่งลมประมาณ 5-7 วัน และนำมาเพาะให้งอกต่อไป 

การเพาะเมล็ดกระบองเพชร แบบระบบปิด

“การเพาะเมล็ดจะนำมาใส่ในกระถางที่เตรียมไว้ วัสดุเพาะประกอบไปด้วยพีทมอสและเพอร์ไลต์ จากนั้นใส่ถุงซิปล็อกเพื่อให้เป็นระบบปิด เมล็ดจะอยู่ในกระถางเพาะที่ปิดปากถุงสนิท รอประมาณ 8 เดือน เมล็ดจะเริ่มงอกออกมา เมื่อเห็นต้นเล็กๆ เริ่มมีหนาม นำต้นกระบองเพชรออกมาปลูกลงในถาดปลูก ดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพร้อมกับให้ยากันเชื้อรา ดูแลต่อไปในระยะนี้อีก 3 เดือน ต้นกระบองเพชรจะเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และนำมาปลูกลงในกระถางขนาด 2 นิ้ว”  

ต้นกระบองเพชรที่จะทำการคัดความสวยทุก 1 เดือนครั้ง

ก่อนที่จะนำต้นกระบองเพชรมาปลูกลงในกระถางขนาด 2-3 นิ้ว ในช่วงที่ดูแลหลังงอกมาแล้ว 3 เดือน จะมีการคัดความสวยของต้นกระบองเพชรเดือนละ 1 ครั้ง ประมาณ 3 ครั้ง โดยต้นที่ผ่านมาได้ถึงรอบที่ 3 คือต้นที่จะนำมาปลูกในกระถาง วัสดุปลูกที่ใช้ในช่วงนี้ประกอบไปด้วย ดินใบก้ามปู 2 ส่วน เพอร์ไลต์ เวอร์มิคูไลท์ และหินภูเขาไปไซซ์เล็ก ในอัตรา 1 ต่อ 1 หลังนำต้นกระบองเพชรที่ผ่านการคัดความสวยมาลงมาปลูกลงในกระถางแล้ว ดูแลต่ออีกประมาณ 1 เดือน ไม้ก็จะพร้อมส่งขายได้สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ส่วนถ้าต้นไหนที่ยังไม่ขายทันทีจะดูแลต่อไปให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น 

ในเรื่องของการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช คุณเจ บอกว่า หลักๆ แล้วจะเจอในเรื่องของเชื้อราที่ทำให้บนกอต้นของกระบองเเพชรติดเชื้อ วิธีการป้องกันคือหมั่นพ่นยาอย่างสม่ำเสมอ และเลือกใช้ต้นตอที่มีความแข็งแรงปลอดโรคแทน สามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของโรคได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 

LB hybrid variegated, seedling

กระบองเพชรที่เป็นไม้เพาะเมล็ด

เป็นต้นที่พิเศษ มีเพียงต้นเดียวในโลก 

สำหรับการทำตลาดเพื่อขายกระบองเพชรนั้น คุณเจ บอกว่า ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดถือเป็นความจำเพาะของไม้นั้นๆ หรือเรียกง่ายๆ ว่า มีความพิเศษที่มีเพียงต้นเดียวในโลก เมื่อไม้โตขึ้นจึงสามารถนำไม้ต้นนั้นไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้หลากหลาย ซึ่งหลักการทำตลาดที่คุณเจเน้นจะเป็นในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์ โดยโพสต์ไม้ที่มีทั้งหมดภายในสวนลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ 

Gymnocalycium mihanovichii seedling (ไม้เขียวเอกลักษณ์)

เพราะการลงรูปไม้ทางช่องทางออนไลน์ นอกจากจะมีลูกค้าในประเทศเห็นแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการทำตลาดในวงกว้างอีกด้วย เพราะช่วยให้ลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาติดต่อขอซื้ออยู่เป็นประจำ จึงทำให้ลูกค้าต่างประเทศเมื่อซื้อกระบองเพชรแล้ว ยังช่วยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่บอกกันปากต่อปากอีกด้วย

Gymnocalycium mihanovichii variegated, seedling (Sepia B x T-rex)

“หลักๆ ตอนนี้ลูกค้าผมส่วนใหญ่ จะเป็นลูกค้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น รวมไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกว่าทั่วโลกเลยครับตอนนี้ ซึ่งแต่ละประเทศและในประเทศไทยเอง ก็จะชื่นชอบไม้ที่แตกต่างกันไป ในสวนของผมเองก็ได้ทำรองรับไว้หลากหลายมากๆ ซึ่งราคาที่ขายก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าไม้ เพราะฉะนั้นบางครั้งไม้มีขนาดเล็กแต่มีความสวยมากๆ ราคาก็อาจจะแพงกว่าต้นที่มีขนาดใหญ่ ไม้ภายในสวนผมจึงมีราคาตั้งแต่หลักสิบบาทไปจนถึงหลักหมื่นบาท เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ในวงการนี้ได้ ต้องเป็นคนที่ทำไม้ออกมาได้แปลกและมีความสวยครับ” 

Gymnocalycium mihanovichii variegate seedling

ท่านใดที่สนใจอยากปลูกกระบองเพชร คุณเจ แนะนำว่า การปลูกกระบองเพชรที่จะให้ประสบผลสำเร็จ คือต้องเริ่มต้นจากความรักเป็นสิ่งแรก เพราะกระบองเพชรเป็นไม้ที่ต้องใช้ความอดทนและเวลาพอสมควรในการเจริญเติบโต พร้อมทั้งมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนจนกว่าไม้จะส่งขายได้ เพราะฉะนั้นถ้าทำด้วยความรักจะช่วยทำให้มีความอดทนและรอเวลาในการดูแลไม้ต่อไปได้เรื่อยๆ และสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดรายได้อย่างแน่นอน 

Astrophytum asterias super kabuto
Astrophytum asterias super kabuto

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิรวิชญ์ มากแก้ว หรือ คุณเจ สวนตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 097-926-1919