เครื่องวิเคราะห์รสชาติเนื้อทุเรียน แบบไม่ทำลายเนื้อ “ทุเรียนตามสั่งดั่งใจ”  

“ทุเรียน ได้รับฉายาว่าเป็นราชาแห่งผลไม้” การบริโภคทุเรียนในประเทศ จะมีเป็นลักษณะการซื้อขายทุเรียนผลสด ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถเห็นคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นภายในเนื้อทุเรียนก่อนตัดใจซื้อได้ บ่อยครั้งที่ผู้บริโภคเจอปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ ทั้งปัญหาทุเรียนอ่อน ไม่หวาน อย่างไรก็ตาม ผู้ขายพยายามเสนอขายทุเรียนแบบแกะเนื้อล้วน เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภค

แต่ผู้บริโภคเองยังไม่สามารถตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนได้ตามคุณภาพและรสชาติที่ต้องการได้ ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อจากรูปลักษณะภายนอกและคำแนะนำจากผู้ขายเท่านั้น หากต้องการทราบคุณภาพภายในทุเรียนแกะเนื้ออย่างแท้จริง ต้องนำเนื้อทุเรียนไปวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์เนื้อแห้ง ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวต้องใช้เวลาตรวจสอบ 2-3 วัน และต้องทำลายเนื้อทุเรียนเกิดความเสียหาย ดังนั้น ทุเรียนที่ผ่านการตรวจสอบไม่สามารถนำไปขายได้

มก. พัฒนานวัตกรรม

ทุเรียนตามสั่งดั่งใจ  

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Near Infrared Spectroscopy (NIR) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงเกิดไอเดียพัฒนา “ทุเรียนตามสั่งดั่งใจ” ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) ออกแบบนวัตกรรมเครื่องวิเคราะห์แบบไม่ทำลายเนื้อทุเรียน ไม่ใช้สารเคมี ทราบผลการวิเคราะห์ภายในเสี้ยววินาทีทั้งในส่วนของความสุก ความหวาน ความแน่นของเนื้อของทุเรียนแกะเนื้อล้วน

ผลงานนี้เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกที่เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการซื้อ-ขายทุเรียนทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงทุเรียนคุณภาพสูงตามที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารใหม่ระหว่างผู้จัดจำหน่าย ผู้บริโภค ทำให้เกิดการสร้างระบบการซื้อขายทุเรียนแกะเนื้ออย่างเป็นธรรม ผู้ซื้อสามารถเลือกคุณภาพทุเรียนที่ต้องการได้ ผู้ขายทุเรียนสามารถรับซื้อและขายทุเรียนที่มีคุณภาพสูงได้

นอกจากนี้ ผศ.ดร.รณฤทธิ์ยังนำนวัตกรรมนี้ตรวจวิเคราะห์ความหวานของมะม่วง แบบไม่ทำลายของผลผลิตได้เช่นกัน หากใครสนใจนวัตกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 085-917-1017 (ในวันและเวลาราชการ)