แนะเทคนิคใส่ปุ๋ยกุหลาบ ให้ดอกดก สวยใหญ่ สีสด

“กุหลาบ” เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความโรแมนติก เป็นดอกไม้ที่ใครๆ มิอาจปฏิเสธได้เลย

จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนในตอนเช้า อาจส่งผลกระทบต่อการปลูกกุหลาบ กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบเฝ้าระวังการเกิดโรคราแป้ง สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกุหลาบ โดยจะพบอาการของโรคได้กับทุกส่วนของพืช บนใบอ่อน หรือดอกตูม

การเลือกสายพันธุ์กุหลาบปลูกลงในกระถาง ก่อนอื่นตั้งเลือกต้นที่มีสายพันธุ์ดี และเป็นต้นตอที่มีการติดตาดอกได้อย่างสมบูรณ์กับต้นตอที่มีความแข็งแรงปราศจากโรคและแมลง เพื่อเลี้ยงให้ตาดอกผลิแทงยอดอ่อนออกมา จึงทำให้หลงรักกุหลาบกระถางมากขึ้น และพร้อมที่จะดูแลต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะออกดอก

การปลูกกุหลาบควรเน้นวัสดุปลูกที่ติดไปกับกระถาง เพื่อให้กุหลาบมีการเจริญเติบโตดี ออกดอกสม่ำเสมอ ดอกดก และสวยงาม แนะนำการปลูกคือ ให้รดน้ำสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงเวลา หลังดอกโรยต้องตัดแต่งกิ่ง เพราะหากไม่ตัดแต่งโดยธรรมชาติกุหลาบหลังดอกโรยจะแทงช่อดอกใหม่จำนวนมาก ทำให้ก้านช่อดอกเล็ก ไม่แข็งแรง รับน้ำหนักดอกได้ไม่ดี ทำให้ฟอร์มดอกไม่สวย ดอกเล็กลงกว่าปกติ

หลังตัดแต่งกิ่งจากกิ่งแยกขึ้นมาประมาณ 2-3 ตา จะทำให้ได้ตาหรือช่อดอกที่เหมาะสม ก้านช่อจะแข็งแรง ดอกใหญ่ สมบูรณ์ นับเป็นเทคนิคสำคัญของการเลี้ยงกุหลาบ และที่ขาดไม่ได้เลยคือการใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตร ถูกเวลา เช่น หลังตัดแต่งกิ่งแล้ว ควรต้องใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 อัตรา 2 กรัมต่อกระถาง และหลังจากนั้นกุหลาบจะแทงยอดอ่อนออกมามีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร จึงใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 อัตรา 2 กรัมต่อกระถาง เพียงเท่านี้กุหลาบมีการเจริญเติบโตและผลิดอก เบ่งบานให้ชื่นชมเป็นระยะตลอดทั้งปีการใส่ปุ๋ยประมาณ 1 ครั้งต่อเดือน ใช้สูตร 15-15-15 ในอัตราส่วนประมาณ 1-2 ช้อนชาต่อต้น เนื่องจากต้นกุหลาบภายในแปลงปลูกเรียงกันจำนวนมาก การใส่ปุ๋ยต้องดูในปริมาณที่พอดีและเหมาะสม ไม่มากหรือว่าน้อยเกินไป

หรือหากเจอโรคควรนำไปเผาทำลาย เพื่อลดความชื้น ลดแหล่งสะสมเชื้อราสาเหตุโรค ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค หากเริ่มพบต้นที่เป็นโร นอกจากใส่ปุ๋ยแล้วการใส่ปุ๋ยและยาก็เป็นสิ่งที่สำคัญ พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชไพราโซฟอส 29.4% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารเบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 6-10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 5-7 วัน หลีกเลี่ยงการพ่นสารกลุ่มซัลเฟอร์ เพราะอาจทำให้กุหลาบเกิดอาการไหม้ได้