มทร.ล้านนาพิษณุโลก จัดกิจกรรมปลูกข้าวเพื่อแม่ เก็บเกี่ยวเพื่อพ่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา “ปลูกข้าวเพื่อแม่ เก็บเกี่ยวเพื่อพ่อ สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายทินกร ทาตระกูล รองอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา “ปลูกข้าวเพื่อแม่ เก็บเกี่ยวเพื่อพ่อ” ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นายทินกร ทาตระกูล รองอธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวว่า โครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้น เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ พระสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่ ทั้ง 2 พระองค์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อข้าวและชาวนาไทย ด้วยพระราชดำริในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ยากจน การทุ่มเทความช่วยเหลือ ในการศึกษาและวิจัยพัฒนาข้าวไทยทำให้ข้าวไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่มีต่อ ‘ข้าว’ ให้เยาวชน นักศึกษา ตลอดจนประชาชน ได้เห็นความสำคัญ และช่วยกันรักษา ‘ข้าว’ อาหารหลักของคนไทย ให้อยู่คู่กับลูกหลานสืบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จึงได้กำหนดจัดโครงการ ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย ด้วยการดำนา “ปลูกข้าวเพื่อแม่ เก็บเกี่ยวเพื่อพ่อ” โดย ใช้ต้นกล้าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ปลูกแบบดำนา ในพื้นที่ 5 ไร่ ณ แปลงนาสาธิต สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก