มทร.ธัญบุรีเผยยอดนำใช้งานวิจัย

รศ. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า เว็บไซต์ Webometrics ซึ่งเป็นเว็บจัดอันดับเวิลด์ แรงกิ้ง ยูนิเวอร์ซิตี้ ได้ประกาศผลการจัดอันดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ได้รับการค้นหาทางระบบออนไลน์ และถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในจำนวนนี้มีมหาวิทยาลัยของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ 31 แห่ง โดย มทร.ธัญบุรีอยู่ในอันดับที่ 17 และอยู่ในอันดับที่ 3,000 ของโลก ที่สำคัญคืองานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี มีผู้สนใจนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงถึง 5,278 ครั้ง

“การที่งานวิจัยของ มทร.ธัญบุรี มีผู้สนใจนำไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสูงขึ้นมาก เป็นเพราะมหาวิทยาลัยให้อาจารย์ทุกคนทำวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและตีพิมพ์ออกมา งานวิจัยเหล่านี้จะถูกกระจายไปเพื่อยกระดับงานวิชาการให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำไปใช้ และงานวิจัยเหล่านี้ยังถูกใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาของสถาบัน” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด