นักวิจัย สจล. คิดค้น นวัตกรรม AI เครื่องตรวจจับสารพิษในผักผลไม้ แบบพกพา เตือนภัยใน 10 วินาที

ทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้น ทั้งภายนอกและภายใน เลือกรับประทานผักผลไม้ที่เป็นออร์แกนิกกันมากขึ้น เนื่องจากปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง บางครั้งเวลาเลือกซื้อผักผลไม้ไม่สามารถรู้ได้ว่า ใช้สารเคมีมากน้อยแค่ไหน หากสะสมไปนานๆ อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งจากสารเคมีปนเปื้อนในอาหารได้

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เล่าว่า ปัจจุบันความปลอดภัยด้านอาหารจากสารเคมีเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ทีมวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ (CMIT) ประกอบด้วย รศ.ดร.เบญจพล ตันฮู้ รศ.ดร.ดารินี พรหมโยธิน และ ผศ.ดร.ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ ได้คิดค้นนวัตกรรมอัจฉริยะ “เครื่องตรวจจับสารพิษตกค้างในผักผลไม้แบบพกพา” ชื่อ “เค-เวจจี้ สกรีน (K-Veggie Screen)” ช่วยคัดกรองสารพิษตกค้างในผักผลไม้และสารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก่อนบริโภค

รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

รศ.ดร.เบญจพล ตันฮู้ ทีมนักวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล. เปิดเผยถึงแนวคิดที่มาของ เค-เวจจี้ สกรีน (K-Veggie Screen) เครื่องตรวจจับสารพิษตกค้างในผักผลไม้แบบพกพา เป็นการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องอ่านค่าทางเคมีด้วยขั้วไฟฟ้า ที่สามารถช่วยคัดกรองปริมาณสารพิษในผักผลไม้และอาหาร 

สจล. ออกแบบเพื่อใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานตามบ้าน เป็นอุปกรณ์เสมือนผู้ช่วยในบ้าน สามารถเข้าถึงได้ง่าย หลักการคือนำผักที่ซื้อมาจากตลาดสดมาล้างก่อน แล้วนำเอาน้ำที่ได้จากการล้างมาตรวจวัดเพื่อดูปริมาณสารตกค้าง ถ้ามีปริมาณสารตกค้างยังอยู่ในปริมาณมาก ผู้ใช้งานก็สามารถนำผักไปล้างซ้ำจนกระทั่งได้น้ำที่สะอาด

วิธีใช้งาน

สะดวกง่ายดาย เพียงหยด “น้ำล้างผักผลไม้” ลงในช่องตรวจวัดค่าสารเคมี ใช้เวลาประมวลผลด้วย AI อย่างรวดเร็วเพียง 10 วินาที และแสดงผลผ่านทางแอปพลิเคชัน ชื่อ “Smartzen” ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน แบบเข้าใจง่าย มี 3 ระดับ (สี) ได้แก่

– สีเขียว หมายถึง ปลอดภัย

– สีเหลือง สารเคมีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

– สีแดง มีค่าสารเคมีเกินมาตรฐาน

เค-เวจจี้ สกรีน (K-Veggie Screen) เครื่องตรวจจับสารพิษตกค้างในผักผลไม้แบบพกพา ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ 1 ส่วนควบคุม ที่ประกอบจากไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็กและประมวลผลก้าวล้ำด้วยระบบเอไอ (AI) เพื่อการทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 2 ส่วนตรวจวัด (Sensor) ซึ่งได้พัฒนาผิวหน้า “ขั้วไฟฟ้า” ให้มีความจำเพาะกับสารกำจัดศัตรูพืชและแมลงได้อย่างแม่นยำ ผลตรวจวิเคราะห์ผ่านการทดสอบด้วยเครื่องวัดมาตรฐาน High Performance Liquid Chromatography (HPLC) สามารถเปลี่ยนเซ็นเซอร์เพื่อตรวจวัดสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร อาทิ เคซีน (Casein), สารเร่งเนื้อแดง, กลูเตน, เมลามีน และสารโลหะหนัก, ซิงค์ และสารปรอท ได้อีกด้วย

ในปัจจุบันผักผลไม้แต่ละชนิดมีปริมาณสารเคมีตกค้างและแหล่งที่มาแตกต่างกัน เค-เวจจี้ สกรีน (K Veggie Screen) จะช่วยทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจไม่ต้องกังวลในการล้างผักผลไม้ให้สะอาดปลอดภัย โดยสารพิษตกค้างในผักผลไม้ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ยเคมี โลหะหนัก ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค และเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งจากสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร

ตัวอย่างสารเคมีที่มักพบเจอ ได้แก่ สารคาร์โบฟูราน (Carbofuran), สารเมโทมิล (Methomyl), สารไดโครโตฟอส (Dicrotophos), สารอีพีเอ็น (EPN) นอกจากนี้ ยังมีสารพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ สารพิษจากเชื้อจุลินทรีย์ เช่น สารอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)

จุดเด่นของนวัตกรรมชิ้นนี้ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาได้สะดวก น้ำหนักเบา ราคาถูก เซ็นเซอร์ใช้งานง่าย อ่านผลได้รวดเร็ว แม่นยำ มีความจำเพาะในการวัดสูง สร้างความมั่นใจและตอบโจทย์ผู้บริโภคในความปลอดภัยของอาหาร ลดปัญหาผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีตกค้างในผักผลไม้

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ และ สจล.

#เทคโนโลยีชาวบ้าน #นวัตกรรมตรวจจับสารพิษตกค้าง #สจล