เกษตรกรโคราช ปลูก “ดอกกระเจียว” พืชทางเลือกทำเงิน มีกำไร 51,472 บาท/ไร่

“ดอกกระเจียว” เป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย รสเผ็ดร้อน มีกลิ่นหอม นำไปปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู และมีสรรพคุณทางยา ใช้บำบัดอาการท้องอืด ลดกรดในกระเพาะอาหาร นับเป็นสินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมามีเกษตรกรสนใจปลูกกระเจียวกันอย่างแพร่หลาย เพราะดอกกระเจียวเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง

นายนพนันท์ คงพุดซา เกษตรกรหนุ่มชาวอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกกระเจียวเป็นอาชีพ เดิมทีครอบครัวนายนพนันท์มีอาชีพทำนาโดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ซึ่งแบกรับความเสี่ยงสูงจากสภาพฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวย ประกอบกับการทำนาเก็บผลผลิตได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ดังนั้น นายนพนันท์จึงสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ตามที่หน่วยงานในพื้นที่สนับสนุน รวมถึงได้รับองค์ความรู้ทั้งด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร จากการเข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จึงเริ่มคิดหาสินค้าเกษตรที่สามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดทั้งปีและตลาดมีความต้องการต่อเนื่องมาปลูกเสริมเพื่อสร้างรายได้

ช่วงปลายปี 2560 นายนพนันท์เริ่มปลูกดอกกระเจียวพันธุ์เพชรน้ำผึ้ง ซึ่งมีรสชาติหวานและกรอบกว่ากระเจียวพันธุ์อื่น ในพื้นที่ของตนเองจำนวน 2 งาน ซึ่งผลผลิตดอกกระเจียวสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกำลังขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และได้เผยแพร่องค์ความรู้การปลูกดอกกระเจียวให้กับเกษตรกรทั่วไป ได้นำไปทดลองปลูกเพื่อเสริมสร้างรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โดยใช้พื้นที่ปลูกดอกกระเจียวของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก. ให้เกษตรกรที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้

นายนพนันท์ปลูกกระเจียวช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และให้ผลผลิตช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม หลังจากหมดผลผลิตแล้วต้นกระเจียวจะยุบตัวลงเหลือเพียงเหง้าในดินเพื่อรอให้ผลผลิตในปีถัดไป ซึ่งในการปลูก 1 ครั้ง ใช้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 13,528 บาท/ไร่/ปี สามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4 ปี ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,260 กิโลกรัม/ไร่/ปี ราคาดอกกระเจียวที่เกษตรกรขายได้ ประมาณ 60 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนเฉลี่ย 65,000 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนเฉลี่ยสุทธิ (กำไร) 51,472 บาท/ไร่/ปี ผลผลิตทั้งหมดส่งขายตลาดในพื้นที่อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งเป็น ผลผลิตร้อยละ 84 จำหน่ายให้แม่ค้าในพื้นที่ ซึ่งมารับที่แปลงโดยการสั่งจองล่วงหน้า ส่วนผลผลิตร้อยละ 16 จำหน่ายที่ตลาดในพื้นที่

หากเกษตรกรท่านใดสนใจเรื่องการปลูกดอกกระเจียว ควรจะเริ่มปลูกในพื้นที่ไม่มาก จากนั้นค่อยนำเหง้ามาขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนค่าพันธุ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง และเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องเฝ้าระวังโรคเน่าของเหง้าหากพื้นที่มีความชื้นมากเกินไป ผู้สนใจสามารถศึกษาดูงานและอยากได้คำแนะนำเรื่องการปลูกดอกกระเจียวเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ สามารถติดต่อได้ที่ นายนพนันท์ คงพุดซา เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เลขที่ 62/1 หมู่ที่ 8 ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทร. 082-126-3469

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โทร. 044-465-120 หรือ อีเมล [email protected]