เสาวรส ผลไม้สุดแซ่บ ปลูกอย่างไรให้ผลใหญ่ รสชาติดี

เสาวรส ผลไม้มากประโยชน์ สามารถทานผลสดได้ ผลเป็นทรงกลม ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกมีหลายสีแล้วแต่พันธุ์ ทั้งสีม่วง เหลือง ส้ม ชั้นในสุดของเปลือกเป็นเยื่อสีขาวที่เรียกรก เนื้อรสเปรี้ยวจัด บางพันธุ์มีรสอมหวาน แหล่งปลูกเสาวรสที่สำคัญคือภาคเหนือ และพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งด้วยคุณประโยชน์และรสชาติที่ถูกใจคนไทย เสาวรสจึงถือเป็นอีกหนึ่งพืชทางเลือกสร้างรายได้เสริมที่น่าสนใจ

เมื่อความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เสาวรสเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่เมื่อออกตามฤดูกาลแล้ว สามารถทำรายได้ให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจะปลูกให้ได้คุณภาพและรสชาติดีนั้น มีปัจจัยอะไรบ้าง วันนี้มีเทคนิคดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง

เสาวรสสามารถปลูกได้ทั่วไป แต่ควรเป็นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำฝนสม่ำเสมอ หรือมีการชลประทาน สภาพดินสมบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ดินมีความเป็นกรดเล็กน้อย (pH) ประมาณ 6

การวางแผนปลูก…มีความจำเป็น เพราะเสาวรสเป็นไม้เลื้อยอายุหลายปี สามารถอยู่ได้ 3-5 ปี ควรวางแนวปลูกในแนวเหนือใต้ เพื่อให้เสาวรสได้รับแสงเต็มที่ เสาวรสต้องการแสงแดดวันละ 6-8 ชั่วโมง

วิธีการเตรียมดิน ควรทำไว้ก่อนล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน (ถ้าสามารถปลูกพืชที่เป็นพืชปุ๋ยสดอย่าง ถั่วเขียว ข้าวโพด ปอเทือง แล้วไถกลบล่วงหน้า 1 เดือน จะทำให้ดินร่วนซุยและเก็บกักน้ำในฤดูแล้งได้ดี) โดยการไถหรือขุดพลิกหน้าดินกำจัดวัชพืช ไถกลบเพื่อให้ดินร่วนซุย สามารถกักเก็บน้ำในฤดูแล้งได้ดี

รองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต ในอัตรา 100-150 กิโลกรัมต่อไร่ หรือใช้ซุปเปอร์ฟอสเฟต อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของดินในพื้นที่

การเพาะต้นกล้า ช่วงประมาณเดือนกันยายนเป็นช่วงที่เสาวรสออกผลเยอะ ลูกสวยเหมาะแก่การคัดเลือกผลไว้เพาะเมล็ดเพื่อทำต้นกล้า เลือกลูกเสาวรสเพื่อเก็บเมล็ดไว้ทำต้นกล้า ต้องเลือกลูกที่ผลโตๆ สีม่วงเข้มและผิวสวย นำผลเสาวรสที่ได้มาคว้านเนื้อ เพื่อนำเมล็ดไปผึ่งลมให้แห้งประมาณ 4-5 วัน

จากนั้นนำเมล็ดที่ได้มาลงในดินที่เตรียมไว้ การเตรียมดิน นำดินที่มีแร่ธาตุอาหารสมบูรณ์ มาผสมกับปุ๋ยขี้ไก่ ในอัตราส่วน 2 : 1 ดิน 2 ส่วน ปุ๋ยขี้ไก่ 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากัน กรอกดินลงถุงเพาะปลูก และนำเมล็ดพันธุ์ที่เราเตรียมไว้ลงปลูก พร้อมกับรดน้ำต้นกล้าที่เพาะไว้ วันละ 1 ครั้ง เมื่อต้นกล้ามีอายุ 90 วัน ลงปลูกได้ทันที

ระยะปลูก ไม่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ การระบายน้ำ และพันธุ์ที่ใช้ปลูก ระยะปลูกที่แนะนำคือ 2×3 เมตร, 2.5×2.5 เมตร, 3×3 เมตร, 4×4 เมตร และ 3×5 เมตร ระยะใดระยะหนึ่ง เมื่อเลือกระยะปลูกได้แล้ว และการเตรียมดินก็ขุดหลุมกว้างและลึก ประมาณ 50×30 เซนติเมตร หรือรองก้นหลุมด้วยฟางหรือเศษพืช ใส่หน้าดินลงในหลุมก่อนและรองก้นหลุมด้วยหินฟอสเฟต หลุมละ 1 กระป๋องนม หรือ 450 กรัม

นำเอาแกลบดิบหรือแกลบเผาใส่ลงไป ประมาณ 2-3 ปี๊บ จะเหลือช่วงประมาณ 1 ฟุต ด้านบน ผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หลุมละ 1-2 ปี๊บ และปุ๋ยสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17 หลุมละ 1-2 ช้อนแกง ผสมให้ทั่วถึงกะปริมาณดินและส่วนผสมต่างๆ ให้เต็มหลุมพอดี หรือสูงกว่าปากหลุมเล็กน้อย เพื่อป้องกันดินยุบเป็นแอ่งซึ่งจะทำให้น้ำขังต้นจะเกิดโรคและเน่าตายได้

เมื่อเสาวรสโตขึ้นต้องช่วยมัดกับเสาเพื่อให้ไต่ขึ้นค้างที่เราทำไว้ เพราะมือจับยังไม่แข็งแรง และคอยหมั่นเด็ดใบ เพื่อให้ยอดยาวขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุประมาณ 5 เดือน จะมีช่อดอกออกมาให้เห็นบ้าง และเมื่ออายุ 7 เดือน จะสามารถพร้อมเก็บผลผลิตได้