สหกรณ์การเกษตรโพธาราม ตัวอย่างการดำเนินธุรกิจร้านค้าในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ต พัฒนาจากยอดขายหลักพันสู่หลักแสน

สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด จังหวัดราชบุรี เป็นสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ของจังหวัดราชบุรี
อีกแห่งหนึ่ง สถานที่ตั้งอยู่ติดถนนเส้นโพธาราม และอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดราชบุรีหลายแห่ง ได้แก่ ถ้ำค้างคาวร้อยล้าน (วัดเขาช่องพราน) วัดถ้ำน้ำ และโครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากจุดเริ่มต้นจำหน่ายข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช ปุ๋ย ยา เล็กๆ น้อยๆ จากชั้นวางของเพียง 4 ชั้น ก็ได้เริ่มขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ สร้างผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับ จากยอดขายหลักพันสู่หลักแสน ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกที่ดีขึ้น

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด
เป็น 1 ใน 11 สหกรณ์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ตัวอย่างการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าให้ทันสมัยมากขึ้น

ปัจจุบัน สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด มีสมาชิกทั้งหมด 2,806 ราย สินค้าจัดจำหน่ายในร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ข้าวสารและสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ละเดือนยอดขายให้สมาชิกในรูปเงินสดและให้สินเชื่อ เฉลี่ยเดือนละ 3 แสนบาท ถึง 4 แสนบาทต่อเดือน

ทั้งนี้ การให้บริการของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จะให้บริการกับทั้งสมาชิกสหกรณ์ ลูกหลานสมาชิก 70% และประชาชนทั่วไป 30% โดยมีช่องทางให้บริการอยู่ 3 ช่องทางด้วยกัน คือ หน้าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์, Facebook : สหกรณ์การเกษตรโพธาราม และ Line : @coopphotaram ซึ่งมีทั้งให้บริการแนะนำสินค้า รับจองสินค้าล่วงหน้า เยี่ยมเยียนสมาชิกผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงมีการสร้างซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์สาขาย่อยในชุมชน เพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ ตำบลเขาชะงุ้ม ตำบลท่าชุมพล ตำบลนางแก้ว ตำบลเขาค่าง

โดยรายได้ของซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์มาจากการขายสินค้าหน้าร้าน ขายสินค้าปลีกในที่ประชุมกลุ่มสมาชิก และการให้บริการ โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นสินค้าจากสมาชิกสหกรณ์ สินค้าที่สหกรณ์ผลิตเอง และสินค้าที่มาจากการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิต ซึ่งสินค้าทั้งหมดนี้ จะต้องมีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับสมาชิก และทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ ทั้งด้านการจัดอบรมการตลาดออนไลน์ การขายสินค้า การควบคุมคุณภาพมาตรฐานสินค้า การสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นถิ่น เช่น ไชโป้วหวาน ข้าวสารโพธาราม สับปะรด มะพร้าว

“จากการดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าช่วงก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เดิมสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด มียอดขายสินค้าอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย แต่ในปัจจุบันมียอดขายสินค้าเพิ่มขึ้นวันละ 1 หมื่นบาท ถึง 2 หมื่นบาท ด้วยเพราะสหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด สามารถจัดหาสินค้าในราคาต้นทุนต่ำ มีคุณภาพ และเป็นสินค้าสมาชิกมีความต้องการใช้อุปโภคบริโภค อีกทั้งมีบริการรับเปลี่ยนสินค้าคืนหากสินค้าไม่มีคุณภาพที่เหมาะสม มีการให้บริการสะดวก รวดเร็ว สนองความต้องการของสมาชิกได้ทันที เปรียบเทียบได้จากยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคและข้าวสาร ปี พ.ศ. 2565 สมาชิกเข้ารับบริการ 850 รายต่อปี มูลค่ายอดขาย จำนวน 6 ล้านบาท เป็นบุคคลภายนอก 150 รายต่อปี มูลค่ายอดขาย จำนวน 4 แสนบาท แต่ในปี พ.ศ. 2566 มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า 6.11 ล้านบาท” นายวิศิษฐ์ กล่าว