ชาวนากระอัก ข้าวเปลือกราคาตก เหลือตันละ 8 พัน สวนทางรัฐบาลบอกราคาพุ่ง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกที่จังหวัดพิจิตร ก็เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อช่วง 2 วันที่ผ่านมาราคาได้ลดลงไปถึงตันละ 9,800 บาท จากเดิมที่ราคาหลังหักความชื้นตันละ 11,000-12,000 บาท แต่ในวันนี้ราคาข้าวกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากที่รัฐบาลประกาศว่าเป็นช่วงที่ราคาข้าวพุ่งขึ้นสูงสุด

โดย นายปรีชา วงศ์ทองคำ เกษตรกรในตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ก็เปิดเผยว่า ราคาข้าวเปลือกลดต่ำลง โดยเฉพาะราคาข้าวในกลุ่มของข้าวเบอร์ ซึ่งเป็นข้าวสายพันธุ์เวียดนามเมล็ดสั้น ราคาตกลงไปถึง 8,000 บาทต่อตัน ส่วนข้าวไทยราคาเท่าที่ทราบล่าสุดอยู่ที่ตันละ 10,400 บาท ซึ่งเป็นข้าวในสายพันธุ์ข้าว กข โดยหากราคาข้าวที่ไม่ต่ำกว่าราคาตันละ 10,000 บาท ชาวนาก็จะอยู่ได้

นายปรีชายังบอกอีกว่า อยากให้รัฐบาลช่วยลดราคาปุ๋ยยาซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเกษตรกร ที่ราคาในปัจจุบันยังไม่ลดลงมานัก และควรมีหน่วยงานคอยตรวจสอบการรับซื้อข้าวจากโรงสีต่างๆ ว่ามีการรับซื้อข้าว ในราคาที่กำหนดหรือไม่

โดยในขณะนี้ ชาวนาก็ต้องเร่งเกี่ยวข้าว แม้จะมีเมล็ดข้าวเขียว ซึ่งเป็นต้นเหตุของการตัดราคาข้าวของโรงสี เนื่องจากในขณะนี้ชาวนาในจังหวัดพิจิตรเกรงว่าจะมีฝนตกลงมาตามคำพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบกับในช่วงกลางวันจังหวัดพิจิตรมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด

ที่มา : มติชนออนไลน์ https://www.matichon.co.th/local/news_4490412