เครื่องคัดลำไยอบแห้งอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงานและเพิ่มคุณภาพ ช่วยเพิ่มอัตราการผลิต 4 เท่าต่อวัน

ประเทศไทยนิยมการบริโภค แปรรูปลำไยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และส่งออกลำไยเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย โดยปลูกมากในหลายพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การบริหารจัดการด้านปริมาณและคุณภาพของลำไยจึงถือเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อการกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภครวมถึงคุณภาพการส่งออกของลำไย

เครื่องคัดลำไยอบแห้งอัตโนมัติ
เครื่องคัดลำไยอบแห้งอัตโนมัติ

ปัจจุบันกระบวนการแปรรูปลำไยอบแห้งยังต้องใช้แรงงานคนที่มีทักษะสูงในการคัดคุณภาพลำไยอบแห้ง โดยจะทำการคัดลำไยอบแห้งที่มีลักษณะบุบ แตก และสีที่ไม่ได้ตามต้องการทิ้ง ซึ่งจะมีลำไยแห้งที่เสียประมาณร้อยละ 5-15 ต่อรอบการผลิต

หากโรงงานที่ผลิตมีการจัดการที่ดี ไม่ให้มีลำไยอบแห้งเสียปนในแต่ละรอบการส่งออกหรือจำหน่ายภายในประเทศจะทำให้สามารถจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้น ดังนั้น ทุกโรงงานจึงให้ความสำคัญกับขั้นตอนการคัดคุณภาพของลำไยอบแห้งเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของตลาดและจำหน่ายได้ราคาสูง อย่างไรก็ตาม พบว่าการใช้แรงงานคนในกระบวนการดังกล่าวต้องใช้เวลาคัด 20-30 นาทีต่อลำไยอบแห้ง 20 กิโลกรัม จึงต้องใช้แรงงานจำนวนมากเพื่อให้ได้ปริมาณการผลิตที่ต้องการ ทำให้โรงงานมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึ้น

บริษัท เอไออินดัสทรีส์ จำกัด จึงมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตในขั้นตอนการคัดคุณภาพลำไยอบแห้ง โดยนำเทคโนโลยี Machine Vision มาใช้ในขั้นตอนการคัดคุณภาพลำไยอบแห้ง และการประมวลผลด้วยวิธีการของ Machine learning มาใช้ร่วมกับเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมลำไยอบแห้ง เพื่อสร้างเครื่องคัดคุณภาพลำไยอบแห้งแบบอัตโนมัติทดแทนการใช้แรงงานทักษะสูง

โดยการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติเริ่มตั้งแต่กระบวนการป้อนลำไยอบแห้งเข้าสู่ระบบลำเลียงสู่ระบบการคัดแยก ซึ่งการลำเลียงลำไยอบแห้งจะทำการพลิกลูกลำไย 360 องศา เพื่อให้เห็นพื้นผิวทุกด้าน และใช้เทคโนโลยี Machine Vision ที่ใช้ระบบ Image processing ในการจับภาพลักษณะพื้นผิวภายนอกของลำไยทั่วทั้งลูก ทำการประมวลภาพและคัดแยกลำไยอบแห้งที่เสียหรือคุณภาพไม่ดีออกด้วยระบบแรงลมดีดอัตโนมัติ คงเหลือแต่ลำไยอบแห้งที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด

จุดเด่นนวัตกรรม 

1. ใช้เทคโนโลยี Machine vision ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ โดยมีระบบการประมวลผลใกล้เคียงกับการทำงานของมนุษย์ สามารถตัดสินใจได้และส่งผลลัพธ์ที่ต้องการตามโปรแกรมที่กำหนดไว้

2. ช่วยลดต้นทุนการใช้แรงงานคนได้ถึง 1 ล้านบาทต่อปี สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 4 เท่าต่อวัน และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนทางด้านแรงงาน

3. เพิ่มคุณภาพลำไยอบแห้งให้มีขนาดและคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ราคาจำหน่ายผลผลิตลำไยอบแห้งมีราคาดี ทำให้ผู้ประกอบการสามารถรับซื้อลำไยสดจากเกษตรกรได้ในราคาที่สูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถดำเนินการผลิตและคัดแยกลำไยอบแห้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หากสนใจเทคโนโลยีเครื่องคัดลำไยอบแห้งอัตโนมัติ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอไอ อินดัสทรีส์ จำกัด ที่อยู่ : 333/153 หมู่ที่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์ติดต่อ : 088-782-3184 อีเมล : [email protected]

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : gosmartfarmer.com