ผลิตภัณฑ์ชุดปักชำพืช ลดระยะเวลาการย้ายปลูก เหมาะกับพืชที่ออกรากได้ยาก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำเสนอนวัตกรรมชุด “ปักชำพืช” (Media cutting plant) ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการคล้ายกับการผลิตเมล็ดเทียม ที่มีส่วนประกอบเลียนแบบเมล็ดพืชจากธรรมชาติ สามารถเติมสารอาหาร สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซิน ได้แก่ NAA หรือเติมสารเคมีชนิดอื่นๆ เช่น ฮิวมิก สารกำจัดเชื้อรา หรือจุลินทรีย์ที่ช่วยสนับสนุนการเจริญของพืชเข้าไปเป็นส่วนประกอบ

นวัตกรรมชุด “ปักชำพืช” (Media cutting plant) มีส่วนประกอบจากสาร NAA สารฮิวมิก ปุ๋ยสูตร 10-50-15 สารป้องกันเชื้อรา ผลงานชิ้นนี้ สามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรโดนแสงแดดจัดและอุณหภูมิสูง อายุการเก็บรักษานาน 60 วัน

คุณสมบัติเด่นของนวัตกรรมชุด “ปักชำพืช” คือ สามารถเร่งการออกราก 20-25 วัน ป้องกันความเสียหายของราก ช่วยลดระยะเวลาการย้ายปลูก เหมาะกับพืชที่ออกรากได้ยาก สามารถปฏิบัติได้สะดวกง่ายต่อการใช้งาน

วิธีการใช้งาน

1. นำฟองน้ำแช่น้ำและนวดให้ชุ่มน้ำ

2. เติมน้ำในกล่องเลยหลุมเพาะเล็กน้อย จากนั้นนำฟองน้ำมาเรียงในหลุม ทั้งหมด 12 หลุม

3. นำยอดกิ่งพันธุ์ดีปักลงในมีเดียปักชำ แล้วนำไปเรียงบนฟองน้ำ แล้วปิดฝา

4. นำไปเลี้ยงในที่ร่มรำไร (ไม่ควรโดนแสงแดดจัดนานเกินไป)

5. เมื่อรากออกสามารถย้ายปลูกลงดินได้

นวัตกรรมชุด “ปักชำพืช” ผลิตโดยแผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 249 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดปักชำพืช ปริมาตร 1 กล่อง มี 12 ชิ้นในราคา 89 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทาง Facebook : mediacmp Line ID : tor100 และเบอร์โทร. 093-137-8034

………………..

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าว จาก FB : อาชีวะ Marketplace