สทนช. เผยข่าวดี ไทยมีโอกาสได้น้ำฝนเพิ่มขึ้นจากพายุฤดูร้อนจนถึงวันที่ 30 มี.ค. นี้

สทนช. พบไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนจนถึง 30 มีนาคมนี้ ก่อนฝนจะกลับมาช่วยลดร้อนอีกครั้งช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2567 ด้านสถานการณ์ระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง ขณะนี้ยังไม่พบผู้ได้รับผลกระทบ แต่จะติดตามเฝ้าระวังใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยผลการประชุมประเมินสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ว่า ในระยะนี้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน โดยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 มีฝนตกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และหลังจากนี้ยังมีโอกาสจะเกิดฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วย อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝนดังกล่าวจะค่อยๆ ลดลงในวันที่ 30 มีนาคม 67 ก่อนจะมีแนวโน้มที่ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล

ทั้งนี้ ปริมาณฝนจะเริ่มตกมากตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 แต่คาดว่าอาจจะเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงได้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2567 ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นข้อมูลสำหรับเกษตรกรเพื่อนำไปใช้วางแผนการเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

“แม้ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบกับสภาวะเอลนีโญซึ่งทำให้มีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกันในการกักเก็บปริมาณน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด ส่งผลให้ปัจจุบันปริมาณน้ำในแหล่งน้ำทั้งประเทศมีปริมาณ 60% ของความจุ ซึ่งน้อยกว่า ณ ช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ 4% แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยมั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศอย่างเพียงพอ แต่สำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเกินแผน ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีการจัดสรรน้ำเกินแผนที่วางไว้ กรมชลประทานได้เสนอขอปรับแผนการจัดสรรน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ในวันนี้ และขอเน้นย้ำว่ายังจำเป็นต้องมีการรณรงค์งดทำนาปรังรอบที่ 2 อย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต นอกจากนี้ ในการประชุม กนช. วันนี้ สทนช. จะเสนอ (ร่าง) มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 เพื่อเร่งเตรียมพร้อมรองรับฤดูฝนที่คาดว่าจะเกิดสภาวะลานีญาด้วย” เลขาธิการ สทนช. กล่าว

ดร.สุรสีห์ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ซึ่ง สทนช. ได้แจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ในช่วงวันที่ 26-31 มีนาคม 2567 บริเวณสถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย และตั้งแต่สถานีหนองคาย จังหวัดหนองคาย จนถึงสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเขื่อนจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคาดว่าระดับน้ำจะมีการเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.3-0.7 เมตร ซึ่งไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนัก โดยจากการติดตามสำรวจ ขณะนี้ไม่พบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบ แต่จะยังคงมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ในการประชุมวันนี้ สทนช. ยังได้ติดตามปัญหาการเจริญเติบโตของสาหร่ายในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปา โดยการประปานครหลวงได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตน้ำประปาได้ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ที่มีความสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนทุกคน