ชุมชนหนองปลาไหล เพชรบุรี เลี้ยงปลาสลิดแบบผสมผสาน ขุนด้วยอาหาร ปลาตัวโต เนื้อหนา

ชาวบ้านตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สืบทอดอาชีพทำนา ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และทำประมงมาตั้งแต่รุ่นปู่ รุ่นย่า เดิมทีชาวบ้านในชุมชนเลี้ยงปลาสลิด ตามธรรมชาติ ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 10 เดือนจึงได้ผลผลิต แต่ปลาที่เลี้ยงเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ ทำให้ปลามีขนาดเล็กไม่ได้มาตรฐาน ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้ราคาถูก คุณประสพชัย อารีวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จึงสนับสนุนให้ชาวบ้านหันมาเลี้ยงปลาสลิดแบบผสมผสาน

วิธีการเพาะลูกปลา

ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดหญ้าบนพื้นบ่อเป็นช่อง ช่องละ 3 เมตร ประมาณ 7-8 ช่อง เพื่อหมักน้ำให้เน่าทำลูกไรเป็นอาหารของลูกปลา เสร็จเริ่มวิดน้ำเข้าบ่อเลี้ยงให้เต็มแปลงที่สูงประมาณ 1 ฝามือที่ลึกประมาณครึ่งน่อง ที่สำคัญต้องใช้ตาข่ายไนลอนเขียวตาถี่กรองน้ำ ป้องกันศัตรูของลูกปลาที่อาจจะหลงปนเข้าไปในบ่อ หลังจากวิดน้ำให้ได้ระดับเครื่องวิดน้ำภายใน 24 ชั่วโมง พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะก่อหวอดผสมพันธุ์กัน เกิดลูกปลาภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น 7 วันจะเห็นปลาด้วยตาเปล่าบนผิวน้ำ ระยะนี้ต้องหมั่นดูน้ำในบ่อเลี้ยงอย่าให้น้ำเน่า ระยะนี้ควรวิดน้ำ 7 วันครั้ง ลูกปลายิ่งโตยิ่งต้องเพิ่มระดับน้ำขึ้นไปเรื่อยๆ พอลูกปลาเกิดได้ 15 วัน เริ่มให้อาหารเสริมโดยใช้อาหารลูกกุ้งเบอร์ 0 โรยตามรอบๆ บ่อวันเว้นวัน จนครบ 4 เดือน

เทคนิคการเลี้ยงปลาสลิด

เมื่อปลาสลิดอายุ 5-6 เดือน เลี้ยงใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูป ก่อนให้อาหารต้องทำหลักหรือจุดให้เสียก่อนโดยหาไม้ไผ่รวกซึ่งมีความยาว 2.5 เมตร มาปักบนพื้นบ่อ ให้เป็นแถวโดยปักให้ระยะแถวห่างกัน 12 เมตร ปักเป็นแถวจนเต็มพื้นที่บ่อ เมื่อปักหลักอาหารเสร็จแล้วให้เริ่มนำอาหารปลาสลิดโปรตีน 15% ใส่เรือไปทิ้งตามหลักอาหารที่ปักไว้เฉลี่ย 1-3 กิโลกรัม แล้วแต่ว่าปลามากหรือปลาน้อยโดยต้องใส่อาหารทุกวัน ที่สำคัญต้องเช็กอาหารด้วยอย่าให้เหลือมากเกินไป มิฉะนั้นน้ำจะเน่า และที่สำคัญต้องวิดน้ำเข้าบ่อเพิ่ม

เมื่อปลาสลิดอายุ 7-8 เดือน ให้อาหารทุกวันเช่นเดิม แต่เปลี่ยนมาเป็นอาหารกุ้งก้ามกรามโปรตีน 20% แทน วิดน้ำเข้าบ่อเพิ่ม

เมื่อปลาสลิดอายุ 9-10 เดือน ให้อาหารทุกวันเช่นเดิม แต่นำอาหารกุ้งก้ามกรามโปรตีน 20% ผสมกับอาหารกุ้งก้ามกรามโปรตีน 25% อย่างละครึ่ง วิดน้ำเข้าบ่อ

เมื่อปลาสลิดอายุ 9-10 เดือน วิธีการเลี้ยงเดือนที่ 11-12 เป็นช่วงเดือนระยะสุดท้ายปลาเริ่มโตเต็มที่ ปลาจะเริ่มกินอาหารลดลง ต้องเช็กอาหารไม่ให้ขาด และช่วงเดือนสุดท้ายปลาเริ่มโตเต็มที่จะใช้อาหารกุ้งก้ามกราม 20% อย่างเดียว การเลี้ยงวิธีนี้ ช่วยลดต้นทุน ระยะเวลาในการเลี้ยงได้เป็นอย่างดี และทำให้ปลามีขนาดตัวใหญ่และได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการคือ น้ำหนักประมาณ 7-10 ตัวต่อกิโลกรัม เมื่อนำไปทอด ปลาสลิดจะมีรสหวานมัน เนื้อแน่นมาก

หากใครต้องการขอคำแนะนำข้อมูลการเลี้ยงปลาสลิด ติดต่อไปได้ที่ คุณประสพชัย อารีวงศ์ นายก อบต. หนองปลาไหล โทรศัพท์ 081-013-0330

………………..

ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก กรมประมง