ตรังชูแตงโม GAP เกาะสุกร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ขี้ควายทะเล

ตรังหนุนเปิดตลาด “แตงโมเกาะสุกร” วางแผนผลิตยึดหลักมาตรฐาน GAP ชูจุดเด่นใส่ปุ๋ยอินทรีย์จากควายทะเล 900 ตัว รสชาติหวานกรอบ

นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และได้รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในด้านช่องทางการตลาดเพื่อกระจายผลผลิต พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเกษตรกรให้รักษาคุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์ของแตงโมเกาะสุกร วางแผนการผลิตโดยยึดหลัก “ตลาดนำการผลิต” และเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อผลิตสินค้าปลอดภัยและมีคุณภาพ กระบวนการผลิตต้องปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค ถูกสุขลักษณะ มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

“สำหรับแตงโมเกาะสุกรได้ชื่อว่าเป็นแตงโมทะเลมีรสชาติและคุณภาพดีที่สุด จนเป็นที่นิยมในประเทศไทย เกษตรกรในชุมชนเกาะสุกรปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ซึ่งให้ผลผลิตในช่วงต้นเดือนมีนาคม-เมษายน ด้วยความโดดเด่นของเนื้อแตงโมสีแดงสด รสชาติหวานกรอบ เนื่องจากปลูกในพื้นที่ที่อยู่บนเกาะ รายรอบไปด้วยไอน้ำทะเล ทำให้ได้รับปุ๋ยจากซากสัตว์น้ำเค็มที่ตายทับถมกันเป็นเวลานานนับร้อยๆ ปี จึงมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุชนิดต่างๆ

อีกทั้งเกาะสุกรยังมีควายทะเลในพื้นที่กว่า 900 ตัว ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชาวเกาะสุกรทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี จนกรมวิชาการเกษตร การันตีมาตรฐาน GAP ปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม”

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้ประสานและติดตามการเชื่อมโยงการจำหน่ายแตงโมเกาะสุกรระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมเกาะสุกรปลอดสารพิษ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประธานวิสาหกิจชุมชนปลูกแตงโมเกาะสุกรปลอดสารพิษ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ https://www.prachachat.net/local-economy/news-1529925