ปศุสัตว์ลุ้นกลางปี ’67 ราคาหมูจะดีขึ้น

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากโครงการรรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยการตัดวงจรลูกสุกรทำหมูหัน ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อขอใช้งบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) กรมการค้าภายใน รวมไปถึงนโยบายเดินหน้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสุกรเถื่อนอย่างจริงจัง ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผลให้แนวโน้มราคาสุกรในระบบเริ่มปรับตัวสูงขึ้นได้ และเชื่อว่าไม่เกินกลางปี 2567 ราคาสุกรจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ ราคาสุกร ณ เดือนมีนาคม 2567 ราคา 64.06 บาทต่อกิโลกรัม ลดลง 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ราคา 87.75 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงชะลอตัว

“ราคาสุกรมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่เรื่องนี้ต้องใช้เวลา เพราะเมื่อเทียบการแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ กรมปศุกสัตว์ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ราคาจึงกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ดังนั้น ราคาสุกรก็เช่นกันหากต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปี กลางปี 2567 สถานการณ์ราคาก็จะกลับสู่สภาวะปกติ ราคาจะดีขึ้น หรือสูงขึ้น”

น.สพ.สมชวน กล่าวว่า ราคาไก่เนื้อ ณ เดือนมีนาคม 2567 ราคา 40.52 บาทต่อกิโลกรัม ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่ราคา 44.70 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ปี 2567 คาดว่าราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้จะสูงขึ้นจากปี 2566 เนื่องจากมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ https://www.khaosod.co.th/economics/news_8172992