ร.ร.บ้านโนนไผ่ขุย ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมดำนา เพื่อนำผลผลิตที่ได้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่ปราศจากสารเคมี และเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ซึ่งขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

 

ที่มา : มติชนออนไลน์