ร.ร.บ้านโนนไผ่ขุย ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมดำนา เพื่อนำผลผลิตที่ได้เป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่ปราศจากสารเคมี และเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ซึ่งขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้เกษตรกรชัยนาท แบ่งพื้นที่เลี้ยงแพะ เป็นอาชีพสร้างรายได้ มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียน
บทความถัดไปนครพนมโอดน้ำท่วมนาเสียหาย ยอมกู้นอกระบบมาดำนารอบสอง เงินเยียวยาไม่พอ สินเชื่อธนาคารวงเงินน้อย-ยุ่งยาก