วว.เชิญชวนร่วมกิจกรรม “พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย วทน.” ปลูกจิตสำนึกเที่ยวไทยอนุรักษ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดกิจกรรม “พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)” หวังสร้างความตระหนัก ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็กๆ เยาวชน ให้เที่ยวไทยด้วยจิตอนุรักษ์ เพื่อความยั่งยืนสวยงามของสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 4 (เสาหมายเลข 23-24) อิมแพค เมืองทองธานี

ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย วทน. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้ เป็นการโชว์ขีดความสามารถงานวิจัยและบริการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ วว. ในรูปแบบกิจกรรมเชิงสันทนาวิชาการ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกท่องเที่ยว จำนวน  2  โซนหลักๆ ได้แก่

โซนนิทรรศการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  น้องๆจะได้รู้จักกับมาตรฐานการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (Eco-Tourism) บทบาทของ วว. กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  รวมทั้งเรียนรู้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ปลอดภัยและมีความสุข  พร้อมวาดภาพระบายสีแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทย

โซนผจญภัยในดินแดนมหัศจรรย์  (TISTR in Wonderland)  ผ่านการนำทางท่องเที่ยวโดย TISTR BOY ในเส้นทางสร้างความตระหนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับลุงต้นไม้  การแต่งตัวในกิจกรรมท่องเที่ยวที่ถูกต้อง และกิจกรรมเก็บขยะในทะเล เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมถ่ายภาพ Snap and Share แหล่งท่องเที่ยวไทย สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และมิตรภาพที่อบอุ่น