เกษตรกร จ.สงขลา เพาะด้วงลาน ทำรายได้เดือนละ 30,000 บาท

นางจรูญ ศรียงยศ เจ้าของฟาร์มเพาะด้วงลาน หมู่ที่ 5 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา กล่าวว่า การเลี้ยงด้วงในต้นลาน หรือด้วงลาน จะใช้ต้นลานที่ตัดเป็นท่อน ที่ได้สั่งซื้อมาจาก จ.นครศรีธรรมราช ใช้ขุยมะพร้าวที่แช่น้ำเตรียมไว้ 2 คืนมาใส่ในท่อนลาน ก่อนนำแม่พันธุ์ทั้งตัวผู้และตัวเมีย มาปล่อยปิดทับด้วยแผ่นซีเมนต์ คอยสังเกตและเปลี่ยนขุยมะพร้าว ทุก 3-4 วัน เพราะตัวด้วงจะขึ้นมากินขุยมะพร้าว และจะต้องคอยดูแลให้มีความชื้นสม่ำเสมอ เป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ด้วงโตเร็วและมีรสชาติหวานมัน อีกทั้งมีโปรตีนสูง เป็นที่ต้องการของตลาด

นางจรูญศรีกล่าวว่าตนยึดเพาะด้วงลานมากว่า 5 ปี ปัจจุบันเลี้ยงด้วงลานกว่า 200 ท่อน ใช้เวลาเลี้ยงแต่ละรุ่นประมาณ 45 วัน สามารถเก็บตัวด้วงขายได้อย่างน้อยวันละ 3-4 กก. ส่งขาย ในราคา กก.ละ 170 บาท ยังขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในราคาตัวละ 2 บาท สร้างรายได้เฉลี่ยวันละ 300-500 บาท

ที่มา มตอชนออนไลน์