ดัน 4 สมุนไพรขึ้นแท่น ไทยแลนด์ซิกเนเจอร์

นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศและต่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน โดยในแผนดังกล่าวมีพืชสมุนไพรเป้าหมาย 4 ชนิด ได้แก่ บัวบก ไพล กระชายดำ และขมิ้นชัน โดยจะยกระดับให้เป็นสมุนไพรเด่นของไทย (ไทยแลนด์ ซิกเนเจอร์) ด้วยการนำ 4 สมุนไพรพัฒนาสู่สินค้า 3 กลุ่มใหญ่ คือ อาหาร ยา และเครื่องสำอาง โดยทำออกมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปประเภทต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภทโภชนเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดและโอกาสในอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ไทยมีพืชสมุนไพรที่ชุมชนรู้จักสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์กว่า 1,800 ชนิด และมี 300 ชนิด ที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในท้องตลาด ปัจจุบันไทยส่งออกสมุนไพร 500 ล้านบาท สารสกัดจากสมุนไพร 270 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น สบู่ แชมพู และผลิตภัณฑ์รักษาผิวที่ใช้สมุนไพรเป็นส่วนผสมรวมกว่า 1 แสนล้านบาท ขณะที่อุตสาหกรรมสมุนไพรในตลาดโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 9.18 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังพบว่าตลาดสมุนไพรและยาแผนโบราณในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดขยายตัวที่มากที่สุด เฉลี่ย 9.1% ต่อปี

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน