กองทัพอากาศร่วมกับเมล็ดพันธุ์ศรแดง “ปลูกดาวเรืองแปลงใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ จำนวน 9,999ต้น”

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรัฐบาลได้เชิญชวน ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้านและบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นั้น

ด้านกองทัพอากาศ โดย พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสธนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมปลูกดาวเรือง ให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน”เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณแฟลตนายทหารชั้นประทวน ๔ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพื้นที่กว่า 3 ไร่ และจะกลายเป็นทุ่งดาวเรืองที่บานสะพรั่งที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลกองทัพอากาศ และครอบครัว ตลอดจนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ

ด้าน บริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพอันดับหนึ่งของไทยและเอเชีย ภายใต้แบรนด์เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง ผู้สนับสนุนต้นกล้าดาวเรือง จำนวน 9,999 ต้น ซึ่งนำโดย มร เบิร์ต แวน เดอร์ เฟลท์ซ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท และนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปพร้อมพนักงานบริษัทอีทส์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกันปลูกดาวเรืองในครั้งนี้ด้วย