หลักสูตรสอนสายกาแฟ

รศ.ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) เปิดเผยถึงความร่วมมือระหว่าง มร.สส. กับภาคเอกชน พีทีจี ถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบุคลากรร่วมกันผ่านการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะสำหรับกาแฟพันธุ์ไทย ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียน และส่งเสริมให้พนักงานเรียนจนจบปริญญาตรี รวมถึงการเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทยสาขาใหม่ที่ มร.สส. ว่า นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะต่อยอดให้เกิดการพัฒนาบุคลากร ทั้งของพีทีจีและนักศึกษา มร.สส. การร่วมมือในครั้งนี้จะได้ผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจำนวนมากที่มีความพร้อมด้านองค์ความรู้เรื่องการบริการและการบริหารจัดการอยู่แล้ว สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของแบรนด์ในเรื่องแรงงานที่มีคุณภาพจำนวนมากได้ดี โดยส่งไปฝึกหรือทำงานกับร้านกาแฟพันธุ์ไทยที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศได้
อธิการบดี มร.สส. กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีกิจกรรมในแผนงานอยู่ 3 ส่วน 1. คอร์สอบรมพนักงานระยะสั้น 2. การพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ซึ่งอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้เพื่อวางแผนหลักสูตรที่จะขยายโอกาสให้พนักงานได้เรียนและทำงานไปด้วยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสเติบโตในเส้นทางอาชีพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และ 3. โอกาสที่นักศึกษาได้ฝึกงานในร้านกาแฟพันธุ์ไทยสาขาใกล้บ้าน เพื่อสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียน และยังมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในอนาคต ทั้ง 3 แผนงานดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ายอย่างยั่งยืน

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด