‘มหาราชนครเชียงใหม่’ อบรมปั๊มหัวใจ ช่วยยามฉุกเฉิน-ฟื้นคืนชีพ

เชียงใหม่ – ผศ.นพ. บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเลขานุการกรรมการการช่วยฟื้นคืนชีพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงการที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จัดอบรมการช่วยชีวิตพื้นฐานปั๊มหัวใจ ว่าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการช่วยเหลือและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเพิ่มการรอดชีวิต

รูปแบบในการอบรมจะมีการสอนปั๊มหัวใจ การใช้เครื่อง AED ในการช่วยหายใจ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและการดูแลผู้ป่วยภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น เพื่อให้ประชาชนดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนที่บริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS จะมาถึง เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตและลดความพิการแก่ผู้ป่วย

ผศ.นพ. บวร กล่าวว่า โดยทั่วไปนั้นภาวะหัวใจหยุดเต้นเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกะทันหัน ไม่มีอาการหรือสัญญาณเตือนแต่อย่างใด ไม่สามารถทราบล่วงหน้าได้ มักเกิดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด ภาวะนี้เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลได้ถึง ร้อยละ 90 โดยเกิดในโรงพยาบาลได้น้อย ประชาชนจึงมีบทบาทอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมและช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิต

ปัจจัยสำคัญในการช่วยเหลือ ได้แก่ การรับรู้ว่าผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นและรีบโทร.แจ้งบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 การช่วยปั๊มหัวใจอย่างรวดเร็ว โดยใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) เพียงใช้แรงมือกดที่หน้าอกและเป่าลมเข้าปากผู้ป่วย หากไม่เป่าปากก็ยังช่วยได้หากไม่สะดวกใจ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีพันธมิตรที่จะช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากภาวะการเจ็บป่วยจัดโครงการพัฒนาการช่วยฟื้นคืนชีพในโรงพยาบาล การอบรมสำหรับประชาชนในรูปแบบอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง เพื่อให้มีการนำความรู้ไปใช้ได้จริง โดยได้ใช้รูปแบบเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการบอรมในระยะเวลาสั้นให้กับประชาชนทุกระดับ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด