เบเกอรี่เรือนจำอ่างทอง อีกสุดยอดความอร่อย สร้างรายได้ “ผู้ต้องขัง”

ภายในเรือนจำแต่ละแห่งล้วนจะมีการฝึกอาชีพต่างๆ ให้สำหรับผู้ต้องขัง เพื่อนำออกไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังพ้นโทษ แต่ที่เรือนจำจังหวัดอ่างทองมีการฝึกอาชีพเบเกอรี่จนเป็นที่ยอมรับจากสังคมภายนอกเป็นอย่างดี ปัจจุบันมียอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก มียอดการสั่งซื้อเป็นอาหารเบรกสำหรับการประชุม สัมมนาต่างๆ จากหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้งการติดต่อขอนำไปขายเพื่อประกอบอาชีพด้วย

เสาวเพ็ญ จำปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจำอ่างทอง บอกว่า ปัจจุบันในเรือนจำอ่างทองมีการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังทั้งชาย-หญิง แล้วแต่ผู้ต้องขังเลือกเองตามความสมัครใจ ซึ่งผู้ต้องขังหญิงส่วนใหญ่จะฝึกอบรมเบเกอรี่ มีขนมปังมากมายหลายชนิด รวมถึงเค้กวันเกิดที่สามารถสั่งออเดอร์เข้ามาได้ เบเกอรี่ของเรือนจำอ่างทองตอนนี้ได้รับการตอบรับจากสังคมภายนอกเป็นอย่างดี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ จ.อ่างทอง ให้ความไว้วางใจเรื่องคุณภาพและรสชาติของขนมปังต่างๆ นิยมสั่งไปเป็นอาหารว่าง เมื่อมีการจัดประชุมตามหน่วยงานต่างๆ

“ตอนนี้รายได้ของการจำหน่ายเบเกอรี่ค่อนข้างสูง ผู้ต้องขังที่มีการฝึกอาชีพเบเกอรี่ก็จะมีเงินปันผล เป็นค่าใช้จ่ายภายในเรือนจำให้อีกด้วย โดยแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากัน จะอยู่ที่ 1,300-1,500 บาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับการฝึกอาชีพอื่นๆ อีกทั้งเราต้องดำเนินการตามแผน 5 ก้าวย่าง คือ 1.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดละโทรศัพท์ 2.การจัดระเบียบและความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง 3.การฝึกระเบียบวินัย 4.การพัฒนาจิตใจ 5.การได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกในเรื่องต่างๆ ซึ่งเบเกอรี่ถือว่าได้รับการยอมรับแล้ว”

ด้าน นนทชล ภู่สุวรรณ เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ระดับชำนาญงาน ผู้ควบคุมดูแลการฝึกอาชีพผู้ต้องขังหญิง บอกว่า กองงานนี้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 โดย ต่อศักดิ์ สวนใจ อดีตผู้บัญชาการเรือนจำอ่างทอง ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แรกเริ่มมีผู้ต้องขังให้ความสนใจและสมัครจำนวนมาก เราจ้างครูจากภายนอกมาสอนให้ผู้ต้องขังทุกอย่าง แรกเริ่มบรรดาญาติผู้ต้องขังจะซื้อติดมือกลับไปรับประทานที่บ้าน จนเริ่มมีความชำนาญและรสชาติที่เอร็ดอร่อย จึงนำออกจำหน่ายให้คนภายนอกสามารถลองชิมได้ ใช้เวลาหลายปีจนเป็นที่ยอมรับถึงทุกวันนี้

ขณะที่ “เอ” ผู้ต้องขังหญิง บอกว่า ฝึกทำเบเกอรี่เป็นรุ่นแรกๆ ของการเปิดรับสมัคร รู้สึกชอบที่ได้มีโอกาสเรียนรู้ พยายามฝึกฝนการทำขนมปังต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบเกอรี่ จนสามารถทำได้ทุกอย่างแล้วที่มีขายในเรือนจำ ตอนนี้มองว่าอาชีพนี้แหละคืออาชีพที่จะไปทำหลังจากพ้นโทษออกไปอย่างแน่อน ต้องขอบคุณเรือนจำอ่างทอง ที่สร้างอาชีพ และเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินชีวิตแบบใหม่ให้กับผู้ต้องขังทุกคน

ขอบคุณข้อมูลจาก หิรัญยวัต อธิวัฒน์เดชาก