ผุด “มอก.ไลต์” ยกระดับ เอสเอ็มอี “สมอ.” ปรับขั้นตอนออกมาตรฐาน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ว่า นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (สมอ.) คนใหม่ได้รายงานแผนการทำงานของ สมอ.เพื่อก้าวสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 4.0 โดยจะดูแลผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรม และดูแลประชาชนให้ได้ใช้สินค้าที่มีมาตรฐาน ซึ่งแผนงานใหม่นี้จะให้ สมอ.ทำงานภายใน 1 เดือน เพื่อติดตามความคืบหน้า หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดย สมอ.จะเป็นหน่วยงานนำร่องที่ปรับกระบวนการทำงานไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อาทิ การกำหนดมาตรการอุตสาหกรรมสำหรับเอสเอ็มอีและผู้ประกอบการเริ่มต้น (มอก.ไลต์) ครั้งแรกของประเทศ เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีในการเข้าถึง มอก.ที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ เนื่องจากปัจจุบัน มอก.ที่มีอยู่จะมีเพียงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เข้าถึง ขณะที่วิสาหกิจชุมชนก็จะมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) รองรับ พร้อมกันนี้จะพิจารณากำหนดมาตรฐานสินค้าภาคบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย โดย สมอ.จะพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง

นายอุตตม กล่าวว่า นอกจากนี้แผนการทำงานของ สมอ.จะปรับกระบวนการจัดทำ มอก.ทั้งทั่วไป และบังคับให้รวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น กำหนดเวลาประมาณ 100 วัน ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ จากปัจจุบันใช้เวลา 150 วัน ต่อ 1 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ในกระบวการอนุญาตออกเครื่องหมาย มอก.ให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขอจะกำหนดเวลาดำเนินการให้เหลือ 10 วัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 50 วัน โดยสำนักงาน สมอ.จะมีการจัดทำศูนย์บริการครบวงจร (วันสต๊อปเซอร์วิส) เพื่อให้บริการผู้ประกอบการและประชาชน

นายณัฐพล กล่าวว่า ได้เสนอนายอุตตมต่อการจัดทำ มอก.ไลต์ เพราะเห็นว่าปัจจุบันกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการเริ่มต้น (สตาร์ตอัพ) ยังประสบปัญหาด้านการกำหนดมาตรฐานสินค้า เพราะปัจจุบันมาตรฐานของไทยหากเป็นมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไปและมาตรฐานบังคับ จะกำหนดคุณสมบัติสูงและค่าใช้จ่ายตามคุณสมบัติ และการที่เอสเอ็มอีใช้มาตรฐานตาม มผช.ก็อาจอยู่ในระดับเริ่มต้นเกินไป คาดว่าจะเริ่มดำเนินได้ต้นปี 2561

ขอบคุณข้อมูลจากมติชน