เร่งปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทราบขมิ้น

สกลนครนายประพิศ จันทร์มา ผู้อำนวยกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทานเผยว่า หลังจากกรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร จนกลับมาใช้งานตามปกติได้ในเวลารวดเร็ว หลังถูกน้ำกัดเซาะสันทำนบพัง กรมชลประทานยังวางแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น หลังจากใช้งานมากกว่า 60 ปี และวางแผนเพิ่มความจุอ่างอีก 1 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 3.4 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทั้งนี้เร่งรัดให้เริ่มก่อสร้างทันทีที่สิ้นสุดฤดูฝนในราวๆ เดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม 2560 นี้ เพื่อให้แล้วเสร็จในปี 2562 โดยเนื้องานประกอบด้วย ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเดิม สร้างอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน และปรับปรุงอาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวานายประพิศกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด