วช. ปลื้มนักวิจัยไทยคว้า 85 รางวัลจากเวทีประกวดนานาชาติในภูมิภาคเอเซียและยุโรป

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ” ในวันที่ 20ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดย พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการแถลงข่าวพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักวิจัย และนักประดิษฐ์  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทย โดย วช. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยไทยและนักประดิษฐ์ไทยในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ

ซึ่งที่ผ่านมา วช. ได้นำนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยไปคว้ารางวัลเกียรติยศจากสองประเทศ ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ในงาน “13th Taipei international Invention Show & Technomart” (INST 2017) ระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก The Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไต้หวัน ภายในงานมีนักวิจัยจากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงมากกว่า 1,000 ผลงาน มีนานาชาติเข้าร่วม19 ประเทศ

ในงานนี้ วช. ได้นำนักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวด จำนวน 64 ผลงาน จาก 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการผลงาน ” ไข่ออกแบบได้ ” ของ น.สพ.กิตติ ทรัพย์ชูกุล แห่งอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โดยผลงานของนักวิจัยไทยสามารถคว้ารางวัล Platinum Award จากผลงานเรื่อง “VIP-Safe Plus” ชุดตรวจแลมป์เคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา ของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานของนักประดิษฐ์ไทยประเทศเดียวจาก 23 รางวัล ส่วนอีก 22 รางวัล มอบให้กับนักประดิษฐ์จากประเทศไต้หวัน

ผลงานเรื่อง “การพัฒนาการย้อมไหมด้วยเปลือกต้นมะขามและเมล็ดมะขาม ” โดยคุณอรนุช นาคชาติ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง ผลงาน ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

นอกจากนี้นักวิจัย นักประดิษฐ์ไทย ยังได้รับรางวัลสำคัญในการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในครั้งนี้ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน 9 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 11 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 13 รางวัล และรางวัลพิเศษ (Special Prize)จากประเทศต่าง ๆ จำนวน 16 รางวัล

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการ ” การ์ลิคอัพ “อาหารเสริมจากกระเทียมไร้กลิ่น ผลงาน ศจ.ดร.นงนุช เหมืองสินและคณะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ วช. ยังได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานในเวที “11th International Warsaw Invention Show ” (IWIS 2017) ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2560 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีผลงานของนักวิจัย นักประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวด จำนวน 19 ผลงาน จาก 7 หน่วยงาน

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเงาะพันธุุ์สีชมพูขนาดนาโนที่ใช้เทคโนโลยีนีโอโซมซึ่งพัฒนาจากกะทิ ผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุ้นเส้นเสริมแป้งแก่นตะวัน ผลงาน ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลธัญบุรี
ผลิตภัณฑ์ แกรนด์โกลด์ ช่วยลดริ้วรอยแห่งวัยให้ผิวกระจ่างใส ผลงานศจ.ดร.นงนุช เหมืองสินและคณะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซอสหอยขม ผลงาน นายณัฐชรัฐ แพกุล และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เวทีนี้นักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทย สามารถคว้ารางวัล Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงานจากผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ซ่อมสายไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีไม่ดับกระแสไฟฟ้า” ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และยังมีผลงานของนักวิจัย และนักประดิษฐ์ไทยได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ จำนวน 3  ผลงาน รางวัลเหรียญทองจำนวน 4 ผลงาน เหรียญเงิน จำนวน 8 ผลงาน และ เหรียญทองแดง จำนวน 3 ผลงาน และรางวัล Special Prize  จากประเทศต่าง ๆ กว่า 10 ผลงาน โดยมีประเทศที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 32 ประเทศ มากกว่า 400 ผลงาน

ทั้งนี้ผลงานวิจัย และผลงานประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลจากนานาชาติ จะนำไปจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา