ผู้นำเข้า 24 ปท. แห่ร่วมเจรจาจับคู่ซื้อข้าวไทย 30 ต.ค.นี้ ‘พาณิชย์’ เดินหน้ายุทธศาสตร์’ไตรภาคี’

ผู้นำเข้า169 บริษัท จาก 24 ปท. แห่ร่วมงานเจรจาจับคู่ซื้อข้าวไทย 30 ต.ค.นี้ ‘พาณิชย์’ เดินหน้ายุทธศาสตร์’ไตรภาคี’เชื่อมโยงผลผลิตถึงมือผู้ซื้อ ลุยหาตลาดรองรับผลผลิตสินค้าเกษตร สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรสำคัญข้าว-มันสำปะหลัง-ข้าวโพด

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดกิจกรรมการหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวนาปี 2560/2561 ที่จะออกในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเชิญนักธุรกิจจากทั่วโลก มาเจรจาซื้อขายข้าวระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายนนี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งขณะนี้มีผู้ซื้อจำนวน 169 บริษัท จาก 24 ประเทศได้แจ้งตอบรับมาแล้ว อาทิ จีน ฮ่องกง แคนาดา สหรัฐอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ซาอุดิอาระเบีย และอาเซียน

นางอภิรดี กล่าวถึงนโยบายในการดูแลสินค้าเกษตรว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกันจัดทำแผนการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปาล์มน้ำมัน เพื่อรองรับการกระจายผลผลิตสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เน้นจัดทำแผนการตลาดสำหรับผลผลิตในแต่ละจังหวัด (Mapping) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และจัดเวทีเจรจาซื้อขายสินค้า(Matching) เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร กับผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบของ “โมเดลไตรภาคี” มั่นใจว่าสามารถหาตลาดรองรับสินค้าเกษตรให้ทันท่วงที โดยเฉพาะช่วงที่ผลิตผลออกสู่ตลาดพร้อมกัน ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้ามีเสถียรภาพดียิ่งขึ้น

“สินค้าเกษตรมีความอ่อนไหวง่ายต่อข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะผลกระทบเชิงจิตวิทยา กระทรวงพาณิชย์จึงได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศติดตามสถานการณ์ผลผลิตในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการการรับซื้อตลอดห่วงโซ่อุปทานให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย”

ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ได้เชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระหว่างเกษตรกร – ผู้รวบรวม (หรือผู้ใช้) – โรงงานอาหารสัตว์ ในรูปแบบของ “โมเดลไตรภาคี” โดยเป็นการจับคู่เชื่อมโยงผลผลิตระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ขณะที่ผู้รับซื้อก็จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป โดยดำเนินการไปแล้วใน 14 จังหวัด อาทิ น่าน นครสวรรค์ ลำพูน กาญจนบุรี และกำแพงเพชร เป็นต้น มีปริมาณรับซื้อรวมกันกว่า 151,000 ตัน

สำหรับแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ได้เชื่อมโยงผู้เลี้ยงปศุสัตว์ภายในจังหวัดกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในรูปแบบของ“มหาสารคามโมเดล” เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยอีกทางหนึ่ง ขณะนี้มี 15 จังหวัดได้นำโมเดลนี้ไปดำเนินการแล้ว อาทิ มหาสารคาม นครราชสีมา กำแพงเพชร อุดรธานี และลำพูน ส่งผลให้เกิดปริมาณรับซื้อรวมกันกว่า 253,000 ตัน

ในส่วนของการหาตลาดใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศจัดคณะเดินทางไปตุรกี และสามารถบรรลุข้อตกลงซื้อขายมันสำปะหลังอัดเม็ดกับผู้นำเข้าตุรกีได้ถึง 900,000 ตัน มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท

“ได้สั่งการให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ในทุกภูมิภาคทั่วโลก เร่งจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และคุณประโยชน์ข้าวสีของไทยซึ่งดำเนินการอยู่แล้วให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยเร็วต่อไป ” นางอภิรดี กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์