กนอ.ยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมนิคมฯบางปูเทียบเท่าอยุธยา

น.ส.กฤตยาพร ทัพภะทัต รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่สำรวจแนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ ว่า ในพื้นที่นิคมฯบางปูจะไม่เกิดภาวะอุทกภัยในพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำในเขื่อนภาคกลางและแม่เจ้าพระยา แต่ยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังในกรณีที่เกิดฝนตกหนักสะสม ซึ่งนิคมฯบางปูเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเสี่ยงที่ กนอ. จึงยกระดับการเฝ้าระวังเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

น.ส.กฤตยาพรกล่าวว่า วันที่ 24-28 ตุลาคม พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนลดลงเหลือเพียง 10% แต่หากมีปริมาณน้ำฝนเกิน 100 มิลลิเมตรต่อวัน อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตประกอบการเสรีที่อยู่ต่ำจากระดับน้ำทะเลประมาณ 30-50 เซนติเมตร  ซึ่งรถเล็กจะไม่สามารถขับผ่านได้ ทำให้พนักงานเข้าพื้นที่ไม่ได้เช่นกัน กนอ.จึงประสานหน่วยงานเตรียมพื้นที่จอดรถและเตรียมรถขนส่งคอยอำนวยความสะดวกพนักงานเดินทางเข้าสู่พื้นที่เพื่อให้โรงงานในนิคมฯสามารถประกอบกิจการได้ต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ กนอ.ประสานกรมชลประทาน ขุดลอกคลองและบ่อรับน้ำทั้งในและรอบนิคมฯ พร้อมติดตามการพร่องน้ำให้มีปริมาณน้ำไม่เกิน 20% ของความจุรวมทั้งปรับเปลี่ยนท่อระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
ที่มา : มติชนออนไลน์