“รถแทรกเตอร์ไร้คนขับ” เทคโนโลยีใหม่ ช่วยการเกษตรให้เป็นเรื่องง่าย

ทุกวันนี้ ทั่วโลกกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ประเทศที่พัฒนาแล้ว แรงงานภาคเกษตรลดจาก 35% เหลือแค่ 4.2% กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย ก็มีจำนวนแรงงานภาคการเกษตรลดลงกว่าในอดีตถึง 50%  เพราะประชากรส่วนใหญ่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เช่น ญี่ปุ่น ไทย จีน ฮ่องกง เกาหลีใต้ ฯลฯ

เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัย จึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาททดแทนแรงงานภาคเกษตรในอนาคต เช่น “Precision Agriculture” หรือเกษตรกรรมความแม่นยำสูง ซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) และการบริหารจัดการ เข้ามาดูแลจัดการฟาร์มให้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพราะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น แทรกเตอร์ไร้คนขับ การใช้โดรน ตรวจสอบการเติบโตของพืช ปัญหาโรคแมลง เช็กคุณภาพดิน-น้ำ ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ภาคพื้นดิน ควบคุมการให้น้ำ-ให้ปุ๋ย ในแปลงปลูก ควบคุมแหล่งน้ำชลประทานในภาคเกษตรกรรม เป็นต้น

เรียกได้ว่า “เกษตรกรรมความแม่นยำสูง” สามารถใช้ควบคุมการทำเกษตรกรรมได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ปลูก พ่นยา จนถึงเก็บเกี่ยว ที่สำคัญใช้แรงงานคนน้อย ประหยัดต้นทุน แต่ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน เทคโนโลยีดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งในโซนยุโรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ

เนื่องจากประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 โลกจำเป็นต้องผลิตอาหารเพิ่มอีก 50% แต่สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศส่งผลกระทบทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงมากกว่า 1 ใน 4 รัฐบาลญี่ปุ่นก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีทันสมัย ที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลจากทางไกล เช่น แทรกเตอร์ไร้คนขับ มาใช้ภายในปี 2020 เพื่อผลิตอาหารได้มากขึ้น แต่มีต้นทุนต่ำลง

 

ยันม่าร์ โชว์สุดยอดนวัตกรรมจากญี่ปุ่น

ยันม่าร์ (Yanmar) ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ได้นำผลงานนวัตกรรมใหม่ ที่ช่วยขับเคลื่อนการเกษตรสู่โมเดิร์นฟาร์ม (Modern Farm) มาจัดแสดง ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปัจจุบัน ยันม่าร์ มีศูนย์วิจัย ศูนย์ปฏิบัติการ และศูนย์ฝึกอบรม เพื่อผลิต พัฒนา และนำเสนอเครื่องจักรกลการเกษตรมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นให้แก่ภาคการเกษตรสมัยใหม่ ครอบคลุมตลาดมากกว่า 75 ประเทศ ทั่วโลก เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว การมีศูนย์ฝึกอบรมนอกจากจะช่วยให้ลูกค้าทำความเข้าใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการลูกค้าต่อไป

ผู้บริหารยันม่าร์ ผู้บริหาร วว.

ดร. มิกิโอะ อูเมดะ ที่ปรึกษา บริษัท ยันม่าร์ จำกัด กล่าวว่า ยันม่าร์ ได้จัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุ่น ซึ่งตอบโจทย์เกษตรกรยุคใหม่ ช่วยประหยัดเวลาและพลังงาน เพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน ได้แก่

สมาร์ทแอสซิสท์ ด้วย สมาร์ทแอสซิสท์ รีโมท (SA-R) ที่นำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและระบบข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงการเกษตรอย่างครบวงจร โดยใช้กับเครื่องจักรกลทางการเกษตร สามารถเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมการใช้งานแบบเรียลไทม์ โดยใช้ จีพีเอส และอุปกรณ์สื่อสาร นำข้อมูลไปใช้เพื่อปรับสภาพแวดล้อมการทำให้เหมาะสมที่สุด หลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ สามารถเพิ่มผลผลิตในการวางแผนปฏิบัติงานและการเพาะปลูก โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ช่วยด้านการจัดการฟาร์มได้เป็นอย่างดี

แทรกเตอร์ตัวใหม่ ควบคุมด้วยระบบ SA-R

การสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) เทคโนโลยีที่ช่วยด้านการวัดและตรวจวิเคราะห์ข้อมูล เช่น วิเคราะห์ภาพถ่าย ดัชนีพืชพรรณ จำนวนลำต้น แสดงข้อมูลสภาพการเพาะปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน การวัดปริมาณผลผลิต เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินต่อไป

การใช้โดรน สำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing)

รถแทรกเตอร์ไร้คนขับ (Robot tractor) เป็นระบบที่ดำเนินการงานเกษตรกรรมร่วมกัน โดย Robot tractor ทำงานโดยอัตโนมัติตามเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในทุ่งนา และรถแทรกเตอร์ที่คนขับต้องประสานงานร่วมกันเพื่อทำงาน ควบคุมโดยใช้ tablet ที่มีการลงทะเบียนรูปร่างของทุ่งนา และขั้นตอนการทำงานไว้ล่วงหน้าด้วยดาวเทียม ที่ถูกเรียกว่า GNSS ทำให้สามารถทำงานไปพร้อมกับตรวจสอบขั้นตอนและพิกัดของตัวเอง

ภายในงานยังมีการเปิดตัวรถเกี่ยวนวดข้าวบังคับแบบพวงมาลัยรุ่นใหม่ “Yanmar YH850” ที่ผสาน 3 สุดยอดเทคโนโลยีเฉพาะยันม่าร์ เพื่อการขับขี่คล่องตัวพร้อมถังบรรจุข้าวขนาดใหญ่ ได้แก่ คันควบคุม มารุ แฮนเดิล (Maru Handle) ให้ผู้ใช้งานรถสามารถบังคับการเลี้ยวรถได้อย่างแม่นยํา โดยการหมุนคันควบคุมตามที่ต้องการ ระบบโรเตอร์คู่ ช่วยทำให้การเก็บเกี่ยวสะอาด รวดเร็ว ลดการสูญเสียเมล็ดข้าวลงอย่างมาก เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น แต่ใช้เวลาน้อยลง

เครื่องยนต์ “4TNV98 (T)” ให้กำลังที่แข็งแกร่ง สามารถทำงานได้ต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงโดยไม่สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง มาพร้อมระบบ SA-R (ระบบควบคุมเครื่องจักรระยะไกล) ที่ออกแบบและผลิตโดยยันม่าร์ สามารถให้การช่วยเหลือผู้ใช้รถเกี่ยวนวดได้เป็นอย่างดี ระบบจะคอยตรวจสอบรถและแสดงการทำงานของรถ รวมทั้งแจ้งเตือนก่อนที่รถจะเกิดความเสียหาย ช่วยให้เจ้าของรถวางแผนจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1638 ติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Yanmarthailand.com หรือ แฟนเพจ Yanmarthailand fan club