พณ.ขู่น้ำท่วมโก่งราคาสินค้าเจอคุก ช่วยชาวนาเร่งเกี่ยวข้าว-ประสานโรงสีเข้าไปรับซื้อ

พาณิชย์ขู่ร้านค้าฉวยโอกาสโก่งราคาซ้ำเติมประชาชนช่วงน้ำท่วมเจอคุกแน่ ยันสินค้าไม่ขาดแคลน ส่วนชาวนาหากจำเป็นต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวให้ช่วยประสานรถเกี่ยวเข้าไปเกี่ยว และโรงสีเข้าไปรับซื้อ จับตาปาล์มน้ำมันราคาตกผลผลิตล้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเข้าไปดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิด ป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้า หากพบการฝ่าฝืนก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด โทษจำคุก 7 ปี ปรับ 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

“ขอให้สำรวจสถานการณ์ราคาสินค้าด้วยว่า พื้นที่ใดมีปัญหาสินค้าขาดแคลน ให้เร่งประสานงานนำสินค้าจากพื้นที่ใกล้เคียงส่งเข้าไปในพื้นที่ทันที และให้เตรียมความพร้อมหากน้ำลด ให้เพิ่มปริมาณสินค้าที่จำเป็นต่อการทำความสะอาดบ้านเรือน เช่น ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อุปกรณ์วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อให้ประชาชนได้ซื้อไปใช้ในการดูแลซ่อมแซมบ้านเรือนด้วย” นางอภิรดี กล่าว

นางอภิรดี กล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเฉพาะสินค้าข้าวที่กำลังใกล้จะเก็บเกี่ยว ให้เข้าไปติดตามดูว่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน และให้ประสานรถเกี่ยวเข้าไปช่วยเกี่ยวข้าว และประสานโรงสีเข้าไปช่วยรับซื้อข้าวกรณีที่เกษตรกรจำเป็นต้องรีบเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกข้าวรัฐบาลมีแนวทางช่วยเหลือด้วยการทำประกันภัยข้าวนาปีไว้แล้ว เบี้ยประกันภัย 90 บาท ต่อไร่ โดยรัฐบาลจ่ายให้ 54 บาท ที่เหลือเกษตรกรจ่ายเอง แต่หากเกษตรกรเป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทางธนาคารจะดำเนินการจ่ายให้ แต่เกษตรกรจะได้รับการชดเชยความเสียหายต่อไร่อยู่ที่ 1,260 บาท

ในส่วนของปาล์มน้ำมันมีผลผลิตออกมามากในช่วงนี้ ทำให้ราคาตกต่ำ ไม่ได้เกิดจากการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน เพราะน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศราคาใกล้เคียงกัน จะมีการหารือในหน่วยงานหามาตรการแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมาตรการเดิม เช่น ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อดูดซับผลผลิตไว้

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด