“พาณิชย์” เคาะขายข้าวนึ่งจีทูจีให้บังคลาเทศ 1.5 แสนตัน มูลค่า 69.75 ล้านเหรียญสหรัฐ

“พาณิชย์” เคาะขายข้าวนึ่งจีทูจีให้บังคลาเทศ 150,000 ตัน 69.75 ล้านเหรียญสหรัฐ จัดสรรผู้ส่งออกส่งมอบ-ก.เกษตรฯ ประชุมระดมสมองรับมือผลผลิตข้าวนาปี 6 พ.ย .นี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า บังคลาเทศได้เจรจาซื้อขายข้าวนึ่ง 5% แบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (GtoG) จำนวน 150,000 ตัน มูลค่า 69.75 ล้านเหรียญสหรัฐ ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าวก็มั่นใจว่าราคาข้าวปีนี้จะดีขึ้น และทำให้การส่งออกทั้งปีทำได้ถึง11 ล้านตัน แม้ว่าหลายพื้นที่จะประสบปัญหาน้ำท่วม แต่พื้นที่นาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้ผลดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ประกอบกับการที่ภาครัฐมีโครงการสินเชื่อชะลอการขายให้กับชาวนา และโครงการประกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติก็จะบรรเทาความเสียหายให้กับชาวนาที่ได้รับผลกระทบได้มาก

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การปลูกข้าวค่อนข้างมาก โดยเฉพาะที่ลุ่ม ซึ่งบางพื้นที่อาจเก็บเกี่ยวได้ แต่จะมีความชื้นสูง มีผลต่อราคาจำหน่าย โดยขณะนี้ข้าวเปลือกจ้าวความชื้น 15% ราคาค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 7,600-7,700 บาทต่อตัน จากเดิมที่เคยราคาอยู่ที่ 8,000-8,500 บาทต่อตัน แต่นาในที่ดอนผลผลิตจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าผลผลิตข้าวในภาพรวมในปีนี้จะไม่ลดปริมาณลงมาก หรืออาจจะปริมาณใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมีโครงการสินเชื่อชะลอการขาย เชื่อว่าจะทำให้ชาวนาชะลอการขายข้าวพร้อมๆกันในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวได้มาก คาดว่าชาวนาจะนำข้าวร่วมโครงการกว่า 3 ล้านตัน เพราะปีที่แล้วผลจากโครงการดังกล่าวก็ทำให้ราคาข้าวในภาพรวมดีขึ้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 พ.ย. นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในประเด็นต่างๆ เช่นประเมินความเสียหายของผลผลิตข้าวจากปัญหาน้ำท่วม ผลผลิตข้าวในภาพรวม และทางสมาคมก็จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขการชดเชยประกันความเสียหายใหม่ ให้ครอบคลุมมากขึ้น

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า มาตรการสินเชื่อชะลอการขายของภาครัฐจะช่วยพยุงราคาข้าวภายในประเทศได้เป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น โดยปีนี้ราคาซื้อขายในตลาดข้าวหอมมะลิความชื้น 28% ราคาดีขึ้นกว่าปีก่อน โดยอยู่ที่ 9,500-10,000 บาทต่อตัน เชื่อว่าหากราคาตลาดอยู่ในระดับนี้หรือใกล้เคียง ชาวนาก็น่าจะเลือกขายข้าวออกไปในท้องตลาดมากกว่านำข้าวเข้าโครงการ ซึ่งทางสมาคมโรงสีฯ ก็พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ แต่ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสินเชื่อที่จะได้รับอนุมัติจากธนาคารโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทย ที่ได้อนุมัติสินเชื่อในโครงการดังกล่าวในปีที่ผ่านมาถึง 70,000 ล้านบาท ซึ่งเกินเพดานไปถึง 20,000 ล้านบาท ทำให้ปีนี้อาจมีปัญหาในการอนุมัติสินเชื่อให้กับโรงสี

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์