พณ.คุมราคาสินค้าอย่าซ้ำน้ำท่วม ดึงห้างจัดลดพิเศษ-ส่งทีมส่องวัสดุทำกระทง

พาณิชย์ออกตรวจเข้มป้อมปรามการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าช่วงน้ำท่วม จับมือห้างใหญ่ลดราคาสินค้าเป็นพิเศษในจังหวัดประสบภัยน้ำท่วม จัดรถธงฟ้าเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงเกษตรกร จัด 10 สายตรวจคุมราคาวัสดุทำกระทงด้วย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในโดยได้ประสานงานกับห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จัดหาสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง และให้มีการจำหน่ายสินค้าในราคาเดิม รวมทั้งได้ประสานไปยังพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด

ขณะนี้พบว่าปริมาณสินค้ายังมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และไม่พบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา แต่อย่างไรก็ตาม รมว.พาณิชย์ (พณ.) ได้เน้นย้ำให้พาณิชย์จังหวัดติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ
สำหรับมาตรการรองรับภายหลังน้ำลด ได้แจ้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ให้จัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการ เช่น ของใช้ประจำวัน ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง และขอความร่วมมือห้างค้าส่งค้าปลีก จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าเป็นพิเศษในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม เช่น เทสโก้โลตัส บิ๊กซี แม็คโคร และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เบื้องต้นห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมลดราคาสินค้าดังกล่าว
นอกจากนี้ เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาถูก เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ได้เตรียมจัดรถจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเคลื่อนที่ (Mobile Unit) นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน ไปจำหน่ายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลด โดยประสานพาณิชย์จังหวัดจัดทำแผนการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้ว

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนการกำกับดูแลราคาสินค้าทั่วไป ได้ส่งสายตรวจออกตรวจสอบสถานการณ์สินค้าเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งช่วงนี้เริ่มมีบางพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม รวมทั้งใกล้วันลอยกระทง ประชาชนมีความต้องการใช้วัสดุการทำกระทง และกระทงสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้น

จึงสั่งการให้สายตรวจ จำนวน 10 สาย ออกตรวจสอบผู้ประกอบการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้างและราคาวัสดุการทำกระทง และกระทงสำเร็จรูปเพิ่มเติมด้วย เพื่อไม่ให้จำหน่ายราคาสูงเกินสมควร และให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม พบเห็นการฉวยโอกาส สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2560