พณ.ลงพื้นที่น้ำท่วมสกัดฉวยโก่งราคา

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยว่า ในหลายจังหวัดที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วม นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบนโยบายให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลมิให้มีการฉวยโอกาสปรับราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน กรมจึงประสานห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จัดหาสินค้าให้มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง และให้มีการจำหน่ายสินค้าในราคาเดิม รวมทั้งประสานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ออกตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะปกติ เบื้องต้นพบว่าปริมาณสินค้ายังเพียงพอ และไม่พบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการรองรับภายหลังน้ำลด ได้ประสานผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ให้จัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้มีการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ เช่น ของใช้ประจำวัน ไม้กวาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น อุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง และขอความร่วมมือห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ จัดกิจกรรมลดราคาสินค้าเป็นพิเศษในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม เช่น โลตัส บิ๊กซีแม็คโคร และท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต พร้อมกับเตรียมจัดรถจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเคลื่อนที่ไปในพื้นที่น้ำลด เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน โดยให้พาณิชย์จังหวัดจัดทำแผนการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าต่อไป

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ พบว่าบางพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด มีความต้องการใช้วัสดุการทำกระทง และกระทงสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใช้ในวันลอยกระทง วันที่ 3 พฤศจิกายน จึงสั่งการให้สายตรวจออกตรวจสอบราคาวัสดุการทำกระทง และกระทงสำเร็จรูป เพิ่มเติมจากสินค้าปกติ และกำชับให้ปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน