“พีทีทีจีซี-ทียู” ร่วมเซ็นเอ็มโอยู พัฒนาแพคเกจจิ้งพลาสติก

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี เปิดเผยว่า ได้ลงนามกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือทียู ในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ เพื่อใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของทียู ทั้งพลาสติกที่ทำมาจากปิโตรเคมี และเคมีภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอาหารทะเลของทียู ทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบ ลดต้นทุนการผลิต และสร้างนวัตกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพีทีทีจีซีมุ่งหวังที่เพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดพลาสติก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้วหลายโครงการ อาทิ การร่วมพัฒนาสูตรฟิล์มพลาสติกที่สามารถลดความหนาได้ถึง 30% แต่ยังมีความทนทานเทียบเท่าฟิล์มแบบเดิม เพื่อใช้ในบรรจุภัณฑ์ของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ตั้งแต่ปลายปี 2015 นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาฟิล์มสำหรับปูบ่อกุ้งต้านแบคทีเรีย เพื่อบรรเทาปัญหาโรคกุ้งที่อาจเป็นสาเหตุการตายของกุ้ง

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน