หมอลง พท.น้ำท่วม ช่วยชาวบ้านสารคาม

มหาสารคาม – นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมจะกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ให้ระมัดระวังโรคที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู โรคตาแดง โรคเท้าเปื่อย น้ำกัดเท้า ท้องร่วง หรือภาวะความเครียด

พร้อมเตือนอย่าทิ้งขยะ ทิ้งเศษอาหาร ถ่ายอุจจาระลงในน้ำจะทำให้น้ำสกปรก เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน โท.แจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งมีทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ลงพื้นที่บ้านโปโล ต.ท่าตูม นำถุงยังชีพมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งตรวจสุขภาพและแจกยารักษาโรคแก่ประชาชนที่มีภาวะความเครียด น้ำท่วมพื้นที่บ้านเรือนเป็นเวลานาน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย นาข้าวที่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวหรือสวนผลไม้ที่กำลังได้ผลเน่าตาย กว่าจะฟื้นฟูต้องใช้เวลานาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560