ซัดกลุ่มหาประโยชน์เกษตรกร

นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า ขณะนี้ได้แจ้งให้พนักงาน กยท.ทราบว่าคณะผู้บริหาร กยท.ชุดนี้ ไม่ทำตามเจตนารมณ์ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ที่มีวัตถุประสงค์ให้ กยท.เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคายาง และใช้ พ.ร.บ.เป็นกลไกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง คนกรีดยาง และชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ

“ด้วยเหตุผลจากปัญหาความขัดแย้งภายในขององค์กร หรือความเข้มแข็งของปัจจัยภายนอกจากกลุ่มพ่อค้าที่กดราคา หรือความไม่โปร่งใสจากการบริหารงาน แต่เกือบ 3 ปีที่เกษตรกรชาวสวนยางได้ให้โอกาสทำงาน แต่ล่าสุดปัญหาวิกฤตยางไทยในขณะนี้ ยังมีแกนนำเครือข่ายสถาบัน กยท.บางรายในจังหวัดภาคใต้และตะวันออก หาประโยชน์จากสถานการณ์อย่างน่ารังเกียจ” นายสุนทร กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน