ธ.ก.ส.จ่ายประกันภัยเกษตรกรอีสานถูกน้ำท่วมแล้ว 4.5 หมื่นราย

นายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมแถบภาคอีสานก่อนหน้านี้ ล่าสุดทาง ธ.ก.ส. ร่วมกับบริษัทประกันภัย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จ่ายสินไหมทดแทนให้แก่เกษตรกรที่ทำประกันภัยไว้แล้ว 45,467 ราย เป็นพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 4 แสนไร่ เป็นเงิน 505 ล้านบาท

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์