จัดหางาน ‘ขอนแก่น’ จับมือจ็อบบีเคเค โครงการ 3 ม.-หลากอาชีพ

ขอนแก่น – นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น เผยถึงการร่วมจัดงาน “นัดพบตลาดงาน (JOB FAIR KHONKAEN @ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เพื่อสนองตามนโยบายประชารัฐ 4.0 ที่ต้องการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นเป็นตลาดแรงงาน ด้านคมนาคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านกีฬา ในภูมิภารอีสานตอนบน มุ่งประโยชน์การมีงานทำของประชาชน มีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร โรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้า และจังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ในจังหวัดโครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอล หรือ Smart City ของรัฐบาล ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศเกิดการเชื่อมต่อ มีการพัฒนาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง

เป็นการทำงานผสานความร่วมมือในรูปของพลังประชารัฐ ระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน ล้วนเป็นปัจจัยก่อให้เกิดการขยายการลงทุน และจ้างงานในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงเพิ่มขึ้น

ด้าน นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ด้านคมนาคม ด้านการศึกษา อย่างต่อเนื่องรับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ว่างงานมีงานทำ อาทิ โครงการ 3 ม. (มีงาน, มีเงิน, มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) โครงการ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา เป็นต้น

ไม่ใช่เพียงคนกลางในการนัดพบแรงงานเท่านั้น แต่ภายในงานจะมีการให้ความรู้ มีการจัดทำฐานข้อมูลแรงงาน เพื่อสร้างแหล่งงานที่ดี ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้า ได้ที่ : https://jobbkk.com/go/zruy6 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อความรวดเร็วในการกรอกใบสมัครงาน 17 พฤศจิกายน นี้ พบกันที่@ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น เวลา 10.00-17.00 น.

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด